025. Merhamet ve Dua | Kadın ve Aile

025. Merhamet ve Dua

Halil İbrahim'in Duası

Allâhu Ekber, Allâhu Ekber Allâhu Ekber, Allâhu Ekber  Eşhedü en lâ ilâhe illâllah  Eşhedü en lâ ilâhe illâllah Minarede…

PAYLAŞ

EL-MUCİB (C.C.)

Dilek ve dualara karşılık veren. Dua edene yakın olduğu ve kullarının duasını işittiği için icabet eden demektir. Hatta …

PAYLAŞ

İbadetin Özü

İslam dininde en fazla yapılan ibadetler den biriside duadır. Duada hem şükür, hem de hamd etmek manası vardır. Maddi ve…

PAYLAŞ