010. Hac Ve Kurban | Kadın ve Aile

010. Hac Ve Kurban

10. Sayı / Editörden

Varın haccı ifaya, Erin sonsuz safâya. Muhammed Mustafa’ya, Bizden selam götürün. Girenler aşk bağına, Düşmez gaflet ağı…

PAYLAŞ

Nâbî

Osmanlı Devleti zamanında yetişen şâir ve velî. İsmi Yûsuf’dur. Nâbî, evliyâlar ve enbiyâlar şehri olarak bilinen Rûha (…

PAYLAŞ