“Bu senin yerindir ve Allah seni kıyamet gününde dirilttiğinde oraya erişeceksin.”

Sizden biri öldüğünde, o kimsenin yeri, sabah akşam kendisine gösterilir. Eğer o kimse Cennet ehlinden ise o ehli Cennettendir. Şayet o Cehennem ehlinden ise, o ehli Cehennemdendir. Ve ona denir ki: “Bu senin yerindir ve Allah seni kıyamet gününde dirilttiğinde oraya erişeceksin.”

(Hz. İbni Ömer (r.anhüma))