Tevbe Suresi/91.Ayet

Allah ve Resûlü için, ‘samimi dürüst’ davranışlarda bulunmak şartıyla; güçsüzlere, hastalara, (seferde) harcayacak (bir şey) bulamayan (fakir)lere, (savaşa katılmamaktan dolayı) bir günah yoktur. İyil...

Usûl-i Hadis -21

c) Mütevatir Haber: Yalan üzerine anlaşma ihtimali olmayan bir topluluğun verdiği ve ilim vasıtalarından biri sayılan haber. Mütevâtir, lügatte “arkası kesilmeksizin birbirini takip etmek, birbi...

Usûl-i Hadis -20

b) Meşhur Haber: Âhâd haberler içinde râvî sayısı en fazla olan hadis. Herkes tarafından bilinen ve nakledilen haber manasına gelen haber-i meşhûrun hadîs ıstılahındaki tarifi şöyledir: En az üç isnad...

Usûl-i Hadis -19

a) Ahad Haber: Râvî sayısı bakımından mütevâtir derecesine ulaşmamış hadîsler için kullanılan bir usûl-i hadîs ıstılahı. Âhâd, lügatta, “bir” manasına gelen “ehad” ve “vâ...

Usûl-i Hadis -18

HABER Hadîs mânâsında kullanılan kelimelerden bir diğeridir. Haber de geçmişten bir nakli ifâde eder, tıpkı hadîs gibi. Lügat yönünden mânanın aynı olmasına rağmen, çoğunlukla tarihî hâdiselerin nakli...

El-Mütekebbir (cc)

Allah’ın büyüklük ve azametini ifade eder. Kibir ve azamet sahibi. Her şeyde ve hadisede büyüklüğünü gösteren. Zatına nispetle herkesi hakir, azamet ve kibriyayı ancak kendi nefsine layık gören. Her ş...

Nisa Suresi/146.Ayet

Ancak tevbe edenler, hallerini düzeltenler, Allah’a (dinine) sımsıkı sarılanlar ve dinlerinde Allah için halis (ve samimi) olanlar hariçtir. İşte bunlar mü’minlerle beraberdirler. Mü’minlere de Allah ...