Sükût Et Sadrın Genişlesin

Kalbe sözden çok sükûttan manalar akar.        Şems-i Tebrizi                           Bir duyguyu, bir düşünceyi eksiksiz anlatmayı “Söz” söylemeyi bilmek kadar, “Sükûtu”, konuşmamayı, susmayı, sess...

Suskunlar Meclisi

Rivayet edildiğine göre zamanın birinde İran’da, bilginler ve şairler tarafından, Suskunlar Meclisi adında bir meclis kurulmuştu. Müntesipleri otuz kişiydi ve bu sayıyı artırmıyorlardı. Onlara katılab...

Kelamın da Güzelini Aramak

“Kullarıma söyle: ‘En güzel olan (söz)ü söylesinler.’ Çünkü şeytan aralarına fesat (ve kavga) sokar. Şeytan şüphesiz, insana apaçık bir düşmandır.” (İsrâ Sûresi, 53) Söz söylemek, Yüce Yaratıcının ins...

Sessizlik

Hep bir sessizliktir aradığım. Sessizlik, sessizlik… Sessizlik. Sessizliğin dalgalarına salı vermek isterim yüreğimi, dalgalarla kanatlansın, dalgalarla coşsun, dalgalarla yücelsin. Açılsın açılabildi...

Editörden

Dağın yaptığı gibi ayağını eteğine çekersen, başın heybetle gökleri aşar. Ey çok bilen zat, tut dilini; çünkü yarın dilsizlerden hesap sorulmayacaktır. Gizli hakikat cevherini sedef saçar gibi dağıtan...