El-Mucib (CC)

Dilek ve dualara karşılık veren. Dua edene yakın olduğu ve kullarının duasını işittiği için icabet eden demektir. Hatta kendisine seslenilmeden de ikram eder. Daha yakarışta bulunmadan, lütfu ve kerem...

Receb’e Girmişken…

Bismihi Subhan… “Allah’ım Receb’i ve Şaban’ı bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.”                                                                        (Ahmed b. Hanbel; Müsned, c. 1 s....

Yakınlık

(Resûlüm!) Kullarım sana beni soracak olurlarsa (bilsinler ki) ben, şüphesiz onlara çok yakınım. (İsterse gönlünden geçirsin.) Bana dua edenin duâsına icâbet eder (kabul eder)im. O halde onlar da beni...

Temizlik

Ebû Mâlik Hâris İbni Âsım el-Eş’arî radıyallahu anh’den rivâyet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah duası mizânı, sübhânella...

Editörden

“Allah’ım, Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” Hadis-i Şerif (İbn Hanbel, Müsned, 1/259, Taberani, Mu’cemul Evsat 4. Cilt 189.) Rabbimiz bazı zamanlara daha fazla değer y...

Fertten Topluma Üç Aylar

İslam, teslim olmak, ilahi iradeye uyma olarak belirtilirse genel anlamda İslam, kâinatın işleyiş mekanizmasıdır. Canlı cansız tüm varlıklar İslam’ın iradesi altındadır. İslam din olarak sadece ruhani...