Zamanı Okumak

Okumak Rabbimizin ilk emri… Zaman ise Rabbimizin en büyük nimetlerinden biri. Var olan her şeyin dolayısıyla zamanın da sahibi Evvel ve Ahir Allah-u Teâlâ’dır. Kur’an-ı Kerim’de; dehr, asr, şehr, yevm...

Hadis Usûlü-37
B) Rivayet Lafızları:

Alfabetik Liste:   Sema’a Delalet Edenler: Kıraat (Arz)’a Delalet Edenler: İcazet’e Delalet Edenler: Münavele’ye Delalet Edenler: Kitabet’e Delalet Edenler:  İ’lam’a Delalet Edenler: Vicade’ye De...

Hadis Usûlü-36
8- Vicâde (Bulmak):

Vicâdet, lügat olarak bulmak demektir. Istılah olarak, bir kimsenin, bir muhaddis veya bir şeyhin hattıyla yazılmış bir kitabı veya bazı hadisleri ele geçirmesi demektir. Hadisçiler bunu semâ’, ...

40 Hadis

Ebû Ümâme radıyallahu anh, ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i: “Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir” buyururken işittim, demiştir. ...

İnsanoğlu ve Okumak

İnsan nedir sorusuna “düşünen canlı” cevabının verilmesinden yola çıktığımızda ilk ayetle verilen emir olması açısından okuma eyleminin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Yaratılmış onca varlığın içinden,...

Sonsuzluğa Açılan Kapı: Okumak

İnsan bu dünyaya neden gönderilmiştir? O’nun aşkına ermek, O’nu sevmek için. Sevmek tanımakla, tanımak da onun hakkında bilgi sahibi olmakla, O’nun eserlerini okumakla mümkündür. Tanımadan sevemeyiz, ...

Kâinatı Okumak

İslam’ın ilk emri, ilk inen ayeti kerime âlemlere rahmet Hz. Muhammed (sav)’in peygamberlik vasfının sırrı “Oku”  emridir. Ancak gelişi güzel bir okuma değil, nasılını da beraberinde getiren bir okuma...