Güzel Susma Sanatı

İletişim deyince aklımıza genellikle konuşmak geliyor, oysa güzel susmak, iyi bir iletişim için olmazsa olmazdır. Güzel susmak bir sanattır. Nerde, ne zaman, nasıl susacağını bilmek incelik işidir. Su...

Aile İçi İletişim

Sağlıklı aile, her türlü değişim ve sorunlar karşısında yıkım ve kayba uğramadan varlığını ve gelişimini sürdürebilen işlevini yerine getirebilen ailedir. Kendi iç yapısında yeterli esnekliğe sahip, b...

Mahfazayı Korumak

Aile, hayatın her döneminde sığınılan bir limandır. Çocukluk ve yetişkinlik döneminde yerine getirdiği misyonları ile insana verilen en değerli imkanlardan biridir. İnsanın bu dünyadaki varlığı, ebeve...

Hangisi şeker gibi şeker

Şeker ve şekerli ürünler tüketim miktarları, işlenme teknolojileri ve katkıları bakımından helal ve sağlıklı beslenme açısından büyük önem arz eder. Aynı hammaddeden elde edilen şeker ürünü, işlenme ş...