Bismillâhirrahmanirrahim

Siz bir yazı yazdığınızda “Bismillâhirrahmanirrahim”i belirtmeyi güzelce yapın. Bu takdirde hacetleriniz kolay yerine gelir. Ve onda Aziz ve Celil olan Rahman’ın rızası olur.

(Hz. Enes (r.a.))