Bir kimse ana babasının veya birinin kabrini her Cuma ziyaret eder

Bir kimse ana babasının veya birinin kabrini her Cuma ziyaret eder ve orada “Yasin” okursa, Allah ona Yasin’in her harfi miktarınca mağfiret eder.

Hz. Âişe (r.anha)