Beşer-i Bâlâ | Kadın ve Aile

Beşer-i Bâlâ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEŞER-İ BÂLÂ

Abd-i memluk olurlardı dinine

Ademî yaşarlardı, yakınmazdı

Abd afv-u güfrân dilerdi Rabbinden

Ademî yaşarlardı, yakınmazdı

 

Tehlille Ya Rab cenge giderlerdi

Din için kurşuna göğüs gererdi

Zâlimin zulmüne boyun eğmezdi

Ademî yaşarlardı, yakınmazdı

 

Vatan diye küçük büyük can verdi

Şu toprak asil kanla nasiplendi

Cephedeki düşmana yardım etti

Ademî yaşarlardı, yakınmazdı

 

Hâlis atan koca bir destan yazdı

Silkin, toparlan unutma ecdadı

Teeyyüd et utandırma atanı

Ademî yaşarlardı, yakınmazdı

 

Geleneğini yaşat şu asırda

Âtıl âtıl gezme, söyle bi-pervâ

Haybetlenme dini anlat a’dâya

Ademî yaşarlardı, yakınmazdı.


RÂVİ

 

KELİMELER:

Abd-i memluk: Kul, köle

Ademî: Yokluğa ait

Abd: Kul

Afv-u güfrân: Bağışlanma

Tehlil: “Lâ ilâhe illalah” demek

Hâlis: Pak, temiz

Teeyyüd: Kuvvetlenme, güçlenme

Âtıl: Tembel, boş

Bi-pervâ: Cekinmeden

Haybet: Korku

A’dâ: Düşman