Bayram Ve Sıla-i Rahim | Kadın ve Aile

Bayram Ve Sıla-i Rahim

Screenshot_2014-07-28-14-05-41-1 Üç aylarla hazırlandığımız Ramazan’la, iman ve amel meyvemizin son hazırlıklarından olan itikâfla en güzel kıvama gelen gönlümüzle, Rahman ve Rahim’in hediye ettiği bayramı yaşayacağız.

Bayramı nasıl anlamlı hale getiririz sorusuna: Hz. Allah bize ‘’ Allah’a ibadet edin O’na karşı hiçbir şeyi ortak koşmayın. Uzak komşuya yakın akrabaya yolcuya idare ve himayeniz altında olanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez ‘’ buyurarak bize doğruyu, güzeli, bereketliyi, huzurlu yolu müjdeler.

Peki sıla-i rahim ne anlama gelir? Gerek kan gerek evlilik vesilesiyle oluşan hısımlara yakınlara iyilikte ve yardımda bulunma, onlarla ilgilenme akrabalık bağlarını güçlendirip koruma olarak ifade edebiliriz. Hemen aklımıza yardımda bulunmak nedir, nasıl olur? sorusu gelebilir. Bu soruya yardım üç çeşittir. Birincisi ve en az olanı akrabalarımızın halini hatırını sorup onlardan haberdar olmaktır. Vasat olanı bakıma muhtaç maddi manevi hizmete ihtiyacı olanların kişisel bakım ve yaşadığı mekânın bakımıdır. En iyi olanı ise akrabalarımızın maddi manevi ihtiyaçlarını gidermektir olarak cevaplarız. Bunun manevi boyutunun müjdesini Fahri Kâinat Efendimiz ‘ Yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya bir şey vermenin ise iki sevabı vardır. Birisi sadaka sevabı diğeri ise akrabayı görüp gözetmektir. ‘ buyurarak vermiştir. Yine Habibi-i Kibriyamız ‘ Akrabalık Allah’ın rahmetinin eserindendir. Kim bu bağı korursa Allah ona merhamet eder. Kim onu koparırsa Allah da ondan ihsan ve rahmetini keser. buyurarak akrabalık ilişkilerini kendi rahmeti ile musavi olarak belirtmiştir.

Müslüman kardeşlerimizin sosyal hayatlarında yaşadıkları sorunların aynısını sahabe-i kiram da yaşamıştır. Bir gün sahabe-i kiramdan biri peygamberimize gelerek “Benim yakınlarım var. Ben onları ziyaret ederim, onlar bana gelmez. Ben onlara iyilik ederim, onlar bana kötülük eder. Ben onlara yumuşak davranırım, onlar bana kaba davranır.” dedikten sonra cevaben Habibullah; “ Eğer anlattığın gibi ise onlara sıcak kül yutturmuş olursun. Sen böyle yaptığın sürece Allah’ın yardımı seninledir.” buyurmuştur. Sıcak kül yutturmak deyimi, ziyaret edilenin yaşadığı elim ızdırap ve pişmanlıktır. Ziyarete gidilenin bu acıyı yüreğinde hissedip hissetmemesi de değişimin mihenk taşlarındandır.

Yine habibi Kibriya efendimiz “ Akrabadan gelen iyiliğe misliyle karşılık veren kimse tam manasıyla akrabasına sıla etmiş değildir. Gerçek sıla kendisi ile ilgiyi kesenleri görüp gözetmektir.” buyurmuştur. Hayatımızın her safhasında rehberimiz olan Peygamberimizin şu tavsiyeleriyle hayatımızı tezyin edelim; “Her kim rızkının bol olmasını ve ecelinin gecikmesini istiyorsa akrabasını görüp gözetsin.” İşte bu tavsiye de Cenab-ı Allah’ın bize vereceği nimetleri müjdeler. Bunlardan ilki rızık genişliği diğeri ömür bereketidir. Bu dünyevi müjdelerin yanında uhrevi mükâfatları da yukarıda zikretmiştik.

Bu düsturlar ışığında hayatımızdaki değişim perspektifini Hakk’a, hakikate, huzura, mutluluğa, rıza-i bariye çevirmenin bir fırsat oluşunu kavrayıp “İşittik ve itaat ettik.” emrinin saadetini yaşayacağımız bayramlar yaşamamız duasıyla…

Muhlise Arzu Peçenek