Bayram Ve Çocuk | Kadın ve Aile

Bayram Ve Çocuk

bayram

BAYRAM FIRSATLARINI ÇOCUKTA SAĞLIKLI KİŞİLİK OLUŞTURMADA NASIL DEĞERLENDİREBİLİRİZ?

İnsanın kişiliğinin şekillenmesinde küçükken yaşadıkları çok önemli bir yere sahiptir. Nitekim kişilik gelişiminin temelleri 6 yaşına kadarki dönemde atılmaktadır. Sosyal ilişkilerinin, gördüklerinin, yaşadıklarının, öğrendiklerinin hepsinin çocuğun hafızasında yeri vardır. Bundan dolayı çocuklara güzel ahlakı öğretmek, dini duyguların yerleşmesini sağlamak doğumdan itibaren ele alınmalıdır. (Doğum öncesi hazırlığı başka bir yazıda ele almış olalım).

Çocukta dini duyguların yerleşmesi ve kuvvetlenmesi her zaman yapılabileceği gibi belirli zamanlarda bu çalışma daha yoğun bir şekilde olabilmektedir. İşte bu zamanlardan biri de bayramlardır. Bayramları sevmeyen çocuk herhalde yoktur. Ziyaretler, sıcak ilişkiler, çikolatalar, şekerler, bayramlık kıyafetler, bayram harçlığı… çocuk dünyasında bayramla ilgili çok sıcak ve güzel izlenimler bırakır. Çocuk öncelikle kendisine verilen hediyeler, harçlıklar vb. olduğu için sever bayramları. Sonra ziyaretlerin yoğun olması, buralarda yaşanan neşe ve mutluluk çocuğun sevincini daha da artırır. Somut olarak bu yaşadıkları çok önemlidir çünkü duygu ve düşünce dünyasında yaşadığı güzellikler yaşın ilerlemesi ve soyut döneme geçmesiyle birlikte çocukta bayramın anlamı daha bir farklılaşır; idraki artar, bayramları artık maddi getirilerinden ziyade manevi getirilerinden dolayı sevmeye başlar. Bu bilincin yerleşmesinde elbette ana-babanın bakış açısı, gayreti, yaşayışı, sunma şekli çok önemlidir.

Bayramlar aynı zamanda çocuğun sosyalleşmesi, kişiliğinin gelişmesi açısından da çok güzel fırsatlar sunar. Ziyaretler ve el öpmeler, hal hatır sormalar, bayram namazları, sosyal ve duygusal birliktelik çocuğun sosyal hayatının zenginleşmesine, aktif olmasına, geniş bir sosyal çevre içerisinde sağlıklı bir kimlik gelişimine katkıda bulunur. Çocuğun kurduğu ilişkiler, yaşadıkları onda kendisini ifade etme becerisi de kazandırır.

Çocukta sosyalleşme ve özgüven gelişimini sağlayan bayram fırsatlarından biri de çocuğun misafirlere şeker ve çikolata ikram etmesidir. Herkesin bakışları altında her bir misafire tek tek ikramda bulunmak sosyal çekingenliği engeller. Bu davranışın onaylanması misafire ikram gibi güzel ve Allah katında övülen bir davranışın onda yerleşmesini sağlar. Çocuklar şeker ve çikolatayı çok sever. Bayramda çocuk bu en çok sevdiği, düşkün olduğu yiyecekleri ikram ederek aynı zamanda paylaşmaya ve cömertliğe de alışmaktadır. Bu sebeple ikramların özellikle çocuklar tarafından verilmesi teşvik edilmelidir.

Bayramın sunduğu sosyal beceriler aynı zamanda çocuğu bağımlı olmaktan da kurtarır. Tüm bu kazançlar, güzellikler, coşkular ve sevginin daha da kökleşmesi çocuğun iç dünyasının sağlam temellerde yükselmesini sağlar.

Oya Erdoğan