Bâlâ-ı Kamer | Kadın ve Aile

Bâlâ-ı Kamer

BÂLÂ-I KAMER

Arş-ı Âlâ, Kürsi, Levh-i Mahfuzlar…
Yedi kat Sema ve Dünya’nın halkı…
Göğün rahmeti ilk kez indi
Muharrem ya, Selametlerin ayı

İlk Beşer’in tevbesinin kabülü
Âb Nuh’un tufandan kurtuluş günü
Âb İbrahim’e nâr, gülzâr göründü
Muharem ya, Selametlerin ayı

Süleyman’a mülk, saltanat verildi
Yakub’un açıldı yaşlı gözleri
İdrisle İsa göğe çekildi
Muharrem ya, Selametlerin ayı

Dertli Eyüb belalardan kurtuldu
Firavun’un ahiri deniz oldu
Tevbekâr Davud mağfiret olundu
Muharrem ya, Selametlerin ayı

Allah’ın Habib’i Kuba’ya geldi
Allah Aşura da kuracak Mahşeri
Belki Selamete erdirir bizi
Muharrem ya, Selametlerin ayı

RÂVİ