Bağışla

“Yüce Rabbin, benden başka günahları bağışlayacak bir kimsenin olmadığını bilerek, günahlarımı bağışla! diye dua eden kulundan hoşnut olur,”  Ebû Dâvûd, Cihâd 74; Tirmizî, Daavât 46