Bab-ı Rabb

 BAB-I RABB

Şâye-i cihatta tehlille savaş

Hayat-ı engiz ki verdiğin sözdür.

Bi-pervâ olmadan sen, tazarru et

Hayat-ı engiz ki verdiğin sözdür.

 

Bab-ı Rabb’de ihvanından vazgeçme

Gûrûh-u hâlis’te kal; hizmet eyle

Her daim bâr al bâr olma beşere

Hayat-ı engiz ki verdiğin sözdür.

 

Mahzûr olma taşın, otun zikrine

Verdiğin ahdinden dönme geriye

Kaybolma sen şu zulmet-i ebkemde

Hayat-ı engiz ki verdiğin sözdür.

 

Düşün her beşerin iyiliğini

Hor görme şu kapıdaki fakiri

Sen bilemezsin deli mi veli mi

Hayat-ı engiz ki verdiğin sözdür.

 

Râvi’nin içi dışı kasvet dolmuş

Mevtaların halinden habersizmiş

Bak göğü, toprağı dertdaş edinmiş

Hayat-ı engiz ki verdiğin sözdür.

 

                                                   RÂVİ

 

 

Şâye-i cihat: Cihatın gölgesi

Tehlil: Lâ ilâhe illallah demek

Bi-pervâ: Çekinmek

Tazarru: Hatasını bilip gizlice yalvarmak

Hayat-ı engiz: Yaşamaya zorlayan

Bab-ı Rabb: Allah’ın kapısı

İhvan: Kardeş, eş, dost

Gûrûh-u hâlis: Temiz cemaatler

Bâr: Yük

Mahzûr: Engel

Zulmet-i ebkem: Dilsiz karanlık