Bâb-ı Cennet

Bittabi ekmeldi Resul-ü Sübbûh,
Çeşme-i giryândı, şu dil-i mecrûh.

Zulmeti ebkemde o bâr-ı bâlâ,
Çeşme-i giryândı, şu dil-i mecrûh.

Oldu akid’ sünnete; sonra kurgan,
Çeşme-i giryândı, şu dil-i mecrûh.

Geldi şu hicrân keza dil-i vîrân,
Çeşme-i giryândı, şu dil-i mecrûh.

Merfu taaşşuk ile sen tazarru,
Çeşme-i giryândı, şu dil-i mecrûh.

Ağrazı pâk oldu mu dil-i pâktır,
Çeşme-i giryândı, şu dil-i mecrûh.

Bâd-i seher-hîzde şu dil-i bîmâr,
Çeşme-i giryândı, şu dil-i mecrûh.

Eyledi ezkâr’hafa dil-i inhâr,
Çeşme-i giryândı, şu dil-i mecrûh.

Râh-ı taaşşukta şu dil rübûde,
Çeşme-i giryândı, şu dil-i mecrûh.

Şâye-i tehlil ile dil-i nâlân,
Çeşme-i giryândı, şu dil-i mecrûh.

Aşka ırak oldu bu dil-i nâ-şâd,
Çeşme-i giryândı, şu dil-i mecrûh.

Dil-i nizâr âb ola râh-ı aşktan,
Çeşme-i giryândı, şu dil-i mecrûh.

Rabb razı, iç bâdeni dil-i şeydâ,
Çeşme-i giryândı, şu dil-i mecrûh.

Kayd-ı hayat mevta bu dil-i sûzân,
Çeşme-i giryândı, şu dil-i mecrûh.

Râvi ki bîtâb; Sana kaldı hasret,
Çeşme-i giryândı, şu dil-i mecrûh.

RÂVİ

Kelime Anlamları:

 • Bittabi: Elbette
 • Ekmel: En mükemmel
 • Resul-ü Sübbûh: Allah’ın Resulü
 • Çeşme-i giryân: Ağlayan göz
 • Dil-i mecruh: Yaralı gönül
 • Zulmeti ebkem: Dilsiz karanlık
 • Bâr-ı bâlâ: Yüce yük
 • Akid’: Bağlanmak, inanmak
 • Kurgan: Mezar
 • Keza: Böylece
 • Dil-i vîrân: Yıkık, harap gönül
 • Merfu taaşşuk: Yüce Aşk
 • Tazarru: “Yanlışını bilip gizlice yalvarmak
 • Ağraz: Amaç, maksat
 • Pâk: Temiz
 • Dil-i pâk: Temiz gönül
 • Bâd-i seher-hîz: Tan yeli
 • Dil-i bîmâr: Hasta gönül
 • Ezkâr’hafa: Gizli zikirler
 • Dil-i inhâr: Irmakların gönlü
 • Râh-ı taaşşuk: Aşk yolu
 • Dil rübûde: Gönlünü kaptırmış âşık
 • Şâye-i tehlil: “Lâ ilâhe illallah”‘ın gölgesi
 • Dil-i nâlân: İnleyen gönül
 • Dil-i nâ-şâd: Dertli gönül
 • Dil-i nizâr: Kederli gönül
 • Âb: Su
 • Râh-ı Aşk: Aşk yolu
 • Rabb: Efendi, sâhip
 • Bâde: Aşk, Allah sevgisi, halk hikâyelerinde Hızır’ın kahramanlara ve bazı saz şairlerine sunduğu içki
 • Dil-i şeydâ: Deli gönül
 • Kayd-ı hayat: Ölene dek
 • Mevta: Ölü
 • Dil-i sûzân: Yanık, ateşli gönül
 • Bîtâb: Güçsüz