Avf-u Gufrân | Kadın ve Aile

Avf-u Gufrân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVF-U GUFRÂN

Leyâlde ric’at eylersin Rabbine
Halaskârındır Âlicenap olan
Hâkir görme sen derûn-u akimi
Halaskârındır Âlicenap olan

Ezmân akar gider, hicrân kaldım ben
İsterdim ki Şâye-i Cihatta ben
Cihat; ağrazlar, acunda pak olsun
Halaskârındır Âlicenap olan

Râvi, tazarruyla geldi kapına
Tövbemi kabul et, âb ol bana
Merfu taaşşuğu bahşet acunda
Halaskârındır Âlicenap olan

RÂVİ

 

Leyâl: Geceler

Ric’at:  Geri dönmek

Halaskâr: Kurtarıcı

Âlicenap: Bağışlayan

Hâkir: Değersiz

Derûn-u akim: Sonuç vermeyen kalp

Ezmân: Zaman

Şâye-i Cihat: Cihadın Gölgesi

Ağraz: Maksat

Acun: Dünya

Tazarru: Hatasını bilip gizlice yalvarmak

Âb: Su

Merfu Taaşşuk: Yüce Aşk