Arifan'dan Yeni Eser

Bana yakan gözlerle bir kerecik baktınız
Ruhuma büyük temel çivisini çaktınız.
(NFK)

Yarattığı mahlûkat içinde insanı en şerefli olarak kabul edip yü-
celten, türlü türlü nimetlerle etrafını donatıp ahirette de sâlih kullarına
ikramlarını tükenmemek üzere sürdüren, kelâmların en güzeli
Kur’ân-ı Kerim’i göndererek kendisini bulmada yolumuzu aydınlatan,
aydınlık bu yolda peygamberler içinden en sevgili Rasûlü (sav)
ile nûr üstüne nûr göndererek hakikate ulaşmamızı dileyen merhamet
sahibi yüce Rabbimize hamd ü senâlar olsun. Salât ve selâm ise
yaratılıştaki hikmeti yaşayarak gösteren, şefkat ve merhamet sahibi,
pâk ve mücellâ, Fahr-i Kâinat, İmâmü’l Muttakîn, Hz. Muhammed
Mustafa’nın (sav), ehl-i beytinin, ashabının ve etbâının üzerine olsun.

Dünya hayatının bir oyun ve oyalanmadan ibaret olduğunu, bir imtihan olduğunu biliyoruz. Tek gayemiz Rabbimizin sevgisini, rızasını kazanmak. Bizler ne Allah Rasûlü’nü, ne de ashabını görebildik! Ama onların haliyle hallenen ve bizleri de o hal üzere yaşamaya 16 Silsile-i Hâcegân yönlendiren, bu yolun inceliklerini öğrenebileceğimiz salih kimseler var elhamdülillah. Onlar tasavvufî yaşayışla bu gayeye ulaşmada, en güzel rehber Efendimiz’in (sav) önderliğinde manevî veraset yoluyla gönüllerini safileştirmiş ve yolumuzu aydınlatmaya son nefeslerine dek devam etmişlerdir. O hal ehlinden mutasavvıf M. E. Coşan (ra) der ki: “ Tasavvuf Kur’ân ahlâkıdır, Rasûlullah’ın derunî ahval ve hâlâtı, şeriatin ince âdâbıdır. Tasavvuf bencillik değil diğerbînliktir, merhamettir, muhabbettir, hizmettir; laf ebeliği ve söz kalabalığı de- ğil samimiyet, ihlas ve hikmettir; kalp temizliği, irfan yüceliği ve amel-i salih üreticiliğidir; kıyl ü kâl değil güzel haldir; taşa karşı gül, zehre karşı panzehirdir; gözlere nur, gönüllere sürûrdur.” “(Ey Rasûlüm!) De ki: Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir.” (Âl-i İmrân, 3/31) âyetini gereğince yaşayıp, Peygamber Efendimiz’in ahlâkıyla ahlâklanmış örnek hayatlar… “ Âlimler, peygamberlerin vârisleridir.” (Ebû Dâvûd, İlim, 1) hadisi gereğince gönüllerimizi ihya ve irşad edecek asıl kaynaktan feyzini almış, takva sahibi güzel insanlar… Kur’ân ve sünnetin feyziyle gönülleri şâd olan sâlih kullar… Asr-ı Saadet’ten esen rahmet rüzgârları bir meltem serinliği ile nice gönülleri feyz-yâb kılmıştır. Kim bilir belki de bu eserle nice gönüller gül kokusunu alabilecek, o manevî iklimi günümüzde ya- şamaya fırsat bulacak. “Kim, Allah’ı, Rasûlü’nü ve mü’minleri velî (ve dost) edinirse, işte Allah taraftarı onlardır; mutlaka galip geleceklerdir.” âyet-i kerimesiyle (Mâide, 5/56) kendilerine tâbi olduğumuz taktirde müjdelenmiş oluyoruz. Ne mutlu bizlere ki; Efendimiz’den (sav) günümüze dek nesilden nesile birbirine mersus olmuş sapasağlam bu yolda nasiplenme fırsatı buluyoruz. Sahih ve güvenilir kaynaklardan, üç yıl gibi uzun bir araştırma ve titiz çalışmalar sonucu ortaya çıkan bilgileri derleyerek istifadeye sunan yazım ekibine katkılarından dolayı müteşekkiriz. Zira Silsile-i Hâcegân, Resul-i Zîşan’dan (sav) Muharrem Nureddin Coşan Hocaefendi’ye kadar güzide şahsiyetlerin hayatlarını tek bir kitapta toplayan ilk eser olma
özelliği taşıyor.
Allah’ım! Senden Senin sevgini ve Seni sevenlerin sevgisini ve
be ni Senin sevgine ulaştıracak ameli istiyorum.
“Sevginiz gerçek, sevdiğiniz değer olsun.”
ARİFAN
KADIN ve AİLE KURULUŞLARI
DAYANIŞMA DERNEĞİ