ARİFAN KADIN ve AİLE KURULUŞLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ

AMAÇLARIMIZ

1- İnsanlar arası Sevgi, Dostluk, Yardımlaşma ve Kardeşlik duygularını eğitimle yaygınlaşmasını sağlamak.
2- Toplumda Sosyal ilişkilerin gelişmesi için Sosyal, kültürel, milli ve manevi değerlere dayalı çalışmalar yapmak;
3- Çevre ve Kültür değerlerimizin tanıtımı, korunması, restorasyonunu sağlayarak, ülkesini ve milletini seven bir nesil yetiştirmek için çalışmak.
4- Çağdaş bir toplumun oluşması için aile içi bireylerin ruhî, bedenî gelişmelerini sağlamak ve bu gaye ile kurulmuş dernek, özel ve resmi kurumlarla ortak çalışma yapmak..
5-Başta hanımlar olmak üzere, tüm  aile bireylerinin; bilgi ve beceri yönünden günümüz ve gelecek dönemin gereklerine göre donatılmış; milli, manevi, dini, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı; hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını benimsemiş, çevreye duyarlı, bedenen ve ruhen sağlıklı, üstün vasıflı, eğitimli, kültürlü, görgülü, hizmet üretme niyet, kapasite ve ufkuna sahip; olayları gerçek boyutları ile kavrayıp olumlu yöne yönlendirebilecek analitik ve kritik düşünme yeteneğini edinmiş kişiler olarak yetişmesine katkıda bulunarak, böyle ailelerin oluşturduğu mutlu ve huzurlu bir toplum oluşmasını sağlamak.
6- İnsan haklarının; anlaşılması, benimsenmesi, kullanılması, korunması, gelişmesi ve etkin bir şekilde hayata hakim olması için her türlü faaliyette bulunmak,
7- Kişilerin ve toplumun mutlu, huzurlu ve güvenli olmalarını sağlamak için, meşru olan her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışma yapmak.
8- Tarihi, milli, dini, ilmi ve sosyal eserler ile kaynakların yaşatılması, tanıtımı, yaygınlaştırılması, inanç kültürünün pekiştirilmesi vb. konularda faaliyetlerde bulunmak.