Arifan Marmara Aile Eğitim Ve Dinlenme Programı | Kadın ve Aile

Arifan Marmara Aile Eğitim Ve Dinlenme Programı

Arifan Kadın ve Aile Kuruluşları Dayanışma Derneği; 7-9 Kasım 2014 (14-16 Muharrem 1436) tarihleri arasında, Kocaeli The Ness Hotel’ de “Ahde Vefa “ konulu Aile Eğitim ve Dinlenme Programı düzenledi.

Programın açılış konuşmasını Arifan Yönetim Kurulu Başkanı yaptı.

Yard. Doç. Dr. Yasin Pişkin, “Dost ile Yaptığın Ahdi Unutma!” konulu bir seminer sundu. Konuşmasına Kuran ve sünnet perspektifinde “dost “un tanımı ile başladı ve şöyle devam etti:

”Dünya ve ahrette ihanet etmeyen dost,  Allah’tır. Allah (c. c.) ile dostluğun birinci esası, imandır. Nitekim Bakara suresi 257.ayette “Allah iman edenlerin dostu ve yardımcısıdır.” buyrulmaktadır.

Sevgili Peygamberimiz (sav) de şöyle buyurmuştur:

– İmanınızı yenileyin. Ashap:

– Yâ Rasûlallah, iman da eskir mi?

– Evet! Elbisenin eskidiği gibi içinizdeki iman da yıpranır ve eskir. Kalbinizdeki imanı yenileyin.

– İman nasıl yenilenir ey Allah’ın Rasulü?

– Kelime-i tevhit (Lâ ilâhe illallah) ile.     [Bkz. İmam Ahmed, Müsned, 2, 359; et-Terğîb ve’t- Terhîb, 2, 415]

Allah (cc) ile dostluğun 2. esası takvadır. Casiye suresi 19. ayette:

“…Allah da muttakilerin (ihlâsla emirlerine uygun yaşayanların) dostudur.”buyrulmaktadır.

Ubade bin Samit (ra),  “Takva, dikenli bir arazide yalın ayak yürürken dikenlerin batmaması için gösterdiğin özendir.” demiştir.

Dost meleklerdir:

İmanın ve takvanın gereğini yapmakla meleklere dost olunur. Meleklere dostluğun vefası “ihsan”dır. İhsan makamına ulaşmanın yolu, halvette ve celvette aynı olabilmektir.

Dost Peygamberdir:

“Yeryüzünde Allah’ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selâmını (anında) bana ulaştırırlar.” (Nesei, Sehv, 46)

“Kim sünnetimi ihya ederse o beni sevmiştir, kim de beni severse cennette benimle beraber olur.” (Tirmizi)

Peygamberimize (sav) dost olmanın esası,

  • Onu üzmemek.
  • Salâvatın hakkını vermek.
  • Sünnete sarılmak.

Dost mürşiddir:

Takvaya ulaşmak için takvaya ermiş kişiler ile beraber olacaksınız.

Hz. Mevlana, “Bir insanı ancak bir insan kurtarır.”demiştir.

İnsan,  etkileyen-etkilenen bir varlıktır. Sadıklar ile beraber olmak Allah Teâlâ’nın emridir.

“Ey iman edenler! Allah’ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının ve doğru (sadık) olanlarla beraber olun.” (Onlardan ayrılarak bireyselleşmeyin).Tevbe-119

Dost mümin kardeşindir.

“Müminler ancak kardeştirler. O halde kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’ın emirlerine uygun yaşayın ki rahmete nail olasınız. “Hucurat 10.

İman, sadece kulu Allaha bağlamaz; kulu kula bağlar. İman sinir sistemi gibidir. Filistin’de yaşananlardan etkilenmiyorsanız felç olmuşsunuz demektir.

“Bir müminin cenazesinde, kırk Müslüman bulunursa Allah Teâlâ, o kırk kişiyi bu Müslüman’a şefaatçi kılar.”  [Müslim]

Biz birbirimizin dostu olmadıkça Allah’a ve Efendimize dost olamayız.

Düşman Kim?

“Kim de Rahman (olan Allah)’ın zikri (Kuran’ı ve hükümleri)ni görmezlikten gelirse, biz de ona bir şeytanı musallat ederiz ki artık o, onun (ayrılmaz) arkadaşı olur.” Zuhruf 36

İman ile takvadan uzaklaşınca şeytan ile kurbiyet başlar.

Yasin Pişkin Beyefendi konuşmasını şu sözler ile bitirdi: “Hz. Ebu Bekir’in sadakati, Hz. Ömer’in adaleti, Hz. Osman’ın nezaketi, Hz. Ali’nin cesareti size ve bize emanettir.

(Konuşmanın videosunu sitemizden izleyebilirsiniz.)

Programda Prof. Dr. Fatih Gültekin, “Beden Emanetine Vefamız, Bedenimizi Nasıl Besliyoruz? Beden Ruh İlişkisi “ konulu seminer sundu. Kulluk ve beslenme arasındaki ilişkiyi “Helal ve sağlıklı beslenmenin ilk adımı helal kazançtır. Helal olmayan para ile temiz gıda almanın anlamı yoktur, helal beslenmediyseniz duanız kabul olmaz. ”sözleri ile açıkladı. Gıda katkı maddeleri hakkında bilgi verdi, çözüm önerileri sundu. Kendisine sorulan soruları cevaplayarak sunumunu bitirdi.

Psikolog Tuba Erdönmez Yıldırım, “Ahde Vefanın Psikolojik ve Sosyolojik Yönleri ile Bireye ve Topluma Etkileri” konulu sunumunda, sözünde durabilen ve sözünde duramayan kişilerin özelliklerinden bahsetti.

Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ve saz ekibinin icra ettiği tasavvuf musikisi konserinden sonra program,  Arifan Yönetim Kurulu Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

 

Fatma Yıldırım