Ali İmran Suresi / 102.Ayet

Ey iman edenler! (Gücünüz nisbetinde) Allah’ın emrine uygun yaşayın/aykırılıktan sakının ve ancak Müslümanlar olarak can verin.
Ali İmran Suresi / 102.Ayet