Al-i İmran Suresi/179.Ayet | Kadın ve Aile

Al-i İmran Suresi/179.Ayet

Allah, mü’minleri içinde bulunduğunuz şu (iyinin kötünün ayrılmadığı) durumda bırakacak değildir. Nihayet, pis olanı temizden (münafık ve kâfiri, samimi olandan) ayıracaktır. Allah, size “gaybı” da bildirecek değildir. Fakat Allah, peygamberlerinden dilediğini seçer (gayptan onu haberdar eder). O halde Allah’a ve peygamberlerine inanın. Eğer iman eder ve (günahlardan) korunursanız sizin için çok büyük bir mükâfat vardır.

Al-i İmran Suresi/179.Ayet