Aklın başı insanlarla sevgi tesis etmektir.

Aklın başı insanlarla sevgi tesis etmektir. Sakalının hafif olması insan için saadettendir.
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)