Acun-u Şatır | Kadın ve Aile

Acun-u Şatır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUN-U ŞATIR

 

Hâlık dünyayı kulun hizmetine

Sunmuş; toprağın mütevazılığı

Diyecek yok suyun âzizliğine

Reva mıdır şu insanın yaptığı

 

Şükretmedi şu kul nimetlerine

Görmedik, zarar verdik çevremize

Hâkir yaptık dünyayı kendimize

Reva mıdır şu insanın yaptığı

 

Kul der bak hüsn-i Hâlık’ın lütfuna

Gökten yağmurlar yağıyor hâlâ

Toprak yiyecek veriyor sana

Râvi’ye reva mıdır şu yazdığı

 

RÂVİ