Afet | Kadın ve Aile

Afet

Büyük bir afet vuku bulduğunda veya zulmetli rüzgârlar estiğinde size “Tekbir” tavsiye ederim. Zira o, gürültüyü ve zulmeti giderir.
(Hz. Câbir (r.a.))