Abd-i Asim | Kadın ve Aile

Abd-i Asim

ABD-İ ASİM
Râvi

Hakka ermeden hâkta bâlâ ol sen
Esrâr-ı nihân tebeyyün gözünde
Derûn-u bîtâb ya enîn-i nevmîd
Mahzûr kalmamış ekmele gönlünde

Irak dur ezkâr ile masivadan
Kul tazarruyla diler afv-u güfrân
Tehlille hâil oldu dine insan
Esrâr-ı nihân tebeyyün gözünde

Râvi ki abd olmak ister kapında
Abd-i asim halde yine kul sana
Zulmet-i tenle giymek ister abâ
Derûn-u bîtâb ya enîn-i nevmîd
Hâk : Toprak
Bâlâ : Yüce
Esrâr-ı nihân : Bilinmeyen, saklı sırlar
Tebeyyün : Açığa çıkmak
Mahzûr : Engel
Ekmel : En mükemmel
Derûn-u bîtâb : Güçsüz kalp
Enîn-i nevmîd : Ümitsiz feryat
Ezkâr : Zikir
Masiva : Allah dışındaki her şey
Tazarru : Hatasını bilip yalvarmak
Tehlil : “Lâ ilâhe illallah” demek
Hâil : Sahip olmak
Abd : Tasavvufta kâmil Müslüman
Abd-i asim : Günahkâr kul
Zulmet-i ten : Vücut karanlığı
Abâ : Dervişlerin giydiği elbise