Fuzûlî’nin Su Kasidesi

Millet kavramına yapılan tanımlarda din, dil, coğrafya, kültür, medeniyet, ülkü birliği gibi değerler önemli yer tutar.  Aynı duyguyu, aynı hissiyatı, aynı değerleri paylaşmayan insanlar aynı soydan g...

Yaz Tatili Nedir, Ne Değildir?

Yaz tatili, uzun bir süre devam eden bir akademik süreçten sonra bir yenilenme ve sosyal-duygusal, ailevi, beceri geliştirme, yeni bir dil öğrenme ya da ilmi konularda derinleşme için verilmiş muazzam...

KAD ve Hayatımızdaki Yeri

KAD nedir? KAD yani kritik ve analitik düşünce, bir şeyin ne olmadığını ve ne olduğunu tanımlayan düzenli ve sistemli düşünme biçimidir. KAD eylem olarak ele alındığında; tahlil edilenleri tanımlayaca...

Kına

Ak ellere al kınalar yakınır, Ala göze siyah sürme çekinir, Dostu olan dost yoluna bakınır, Dosta giden yolda izim var benim. Karacaoğlan’ın kültürümüzdeki yerini bu mısralarla anlattığı kına (1), mil...

Ey İnsan, Düşün ve Farket!

İnsan düşünme melekesine sahip olan tek varlıktır. Bu durum insan cinsini şerefli kıldığı gibi, ona bazı sorumluluklar da yükler. En yalın ifade ile insan düşünmek, tefekkür etmek zorundadır. Zorunda ...

Okuma İhtiyacının Beş Evresi

 “Sıradan bilginler bilgi çokluğuyla övünür, bilgisini artırmaya çalışır. Ayaklı kütüphane gibi olmaya çalışır. Bizim evliyâullah büyüklerimiz de, öğrendiklerini uygulamaya çalışır. Allah’ın rız...

Söz Vücut Bulur

Şiir ve şuur kelimelerinin sözlükteki anlamlarına bakıldığı zaman aynı kökten gelen her iki kelimenin de ilk karşılığının bilme, anlama olduğu görülmektedir. D. Mehmet Doğan hazırladığı sözlükte şiir ...

Haccın Manevi Güzelliklerinden Bir Esinti

Üç harf tek hece ama çok büyük bir anlam; Hac. Henüz haccı yaşamak nasip olmadı ama adayım bu sene inşallah. Duygularım çok yoğun. İçim içime sığmıyor. Anlatılmaz yaşanır diye tanımlanan cinsten. Pek ...