22. Sayı / Editörden | Kadın ve Aile

22. Sayı / Editörden

Kendimizi, çevremizi, geçmişimizi ne kadar tanıyor ve biliyoruz? Geçmişi gelişimi içinde duru ve aydınlık olarak izleyebiliyor muyuz?

Nasıl ki bilimsel çalışmalar belirli bir süreçten sonra; çoğu zaman önceki bilgilerden yola çıkılarak veya onların üzerine bina edilerek oluşturuluyorsa, tarih de geçmişi bugüne ışık tutacak, geleceğimizi daha aydınlık kılacak şekilde okunursa huzur ve barış dolu günler bizim olacaktır. Abdülbâki Gölpınarlı da: “Dünü bilmeyen bugünü anlayamaz; bugünü anlamayan yarını göremez, yarını inşâ edemez; hattâ dünden gelen hamlelerin nedenlerini bile düşünemez. “der ve tarihi, analitik bakışla okuyabilmenin önemini belirtir.

Beşeriz, şaşabilir, gaflete düşüp hatalar yapabiliriz. Önemli olan ibret nazarı ile bakarak hatalardan ders çıkarıp ayaklarımızın doğru yolda sabitlenebilmesi için otokontrol sahibi olabilmektir. Bunu sağlayacak unsurlardan biri de tarihtir diyebiliriz. Zira Kur’an-ı Kerim’ de yer alan kıssalara baktığımızda Hz. Âdem (a.s.)’den bu yana yaşanmış hatalar; düşülen yanlışlıklardan sonra yaşanan acılar, pişman olup tevbe edilmediği taktirde karşılaşılacak durumlar hakkında haberler buluruz. Yüce Kitabımızda toplumlardan, iyi ve kötü insanlardan, davranışlardan bahsedilir. Allah’ın sevdiği kullar der, onların vasıflarına ve erişecekleri mükâfatlara vurgu yapılır. Verdiği misallerle bir toplumun geçmiş ve geleceğine dair çıkarımlarda bulunur, istikamet ve şuur kazanmamıza vesile olur.

(Şimdi) yurtlarında gezip durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmiş olmamız, hâlâ onları doğru yola sevk etmez mi? Doğrusu bunda elbette ibretler vardır. Hâlâ (öğüt) dinlemeyecekler mi? (Secde S.-26)

Samiha Ayverdi’nin şu ifadeleri ayet-i kerime ile ne kadar da uyumlu: “Geleceğin temelini teşkil ettiği için istikbalin kulağına söylenecek söz, gözüne gösterilecek istikamet; vadesini tamamlamış tarih hazinesinin derinliklerinde saklıdır.”

Sevgili okurlarımız, içinde bizim için çok büyük anlamlar taşıyan,  ibretlerle dolu olayların yaşandığı Muharrem ayında yenilenerek, dikkatinizi çekeceğini umduğumuz bültenlerimizi istifadenize sunacağız.

Hicri yılbaşınızı tebrik eder bu yılın sevdiklerinizle birlikte hayırlı, uğurlu, mübarek olmasını huzur, mutluluk, başarı ve manevi ikramlarla dolu olmasını temenni ederiz.