11. Sayı / Editörden | Kadın ve Aile

11. Sayı / Editörden

DSC_0056

Cenabı Hak; ayları, günleri hatta günün her saatini aynı değerde tutmamış bazılarını daha faziletli kılmıştır. İşte Rabbimizin, tevbe eden kullarını bağışladığı, affının çok, ibadetlerin daha faziletli olduğu yeni bir yılın başlangıcı olan Muharrem ayındayız. Büyüklerimizin  “zamanın oğlu, evladı olmak” ifadesine göre ânın hakkını vermek, gereğini yapmak vakti gelmiş olsa gerek.

Bu ayda neler yaşandı neler. Nice zahmetler, sıkıntılar… Sonrasında ise güzellikler, rahmetler, rahmetle anılan, şefaati umulan şahsiyetler ve örnek alınan hayatlar…

Hicret, zulümden aydınlığa göç, bir fıtrata yöneliş, zahmette rahmeti arayış, huzura doğru yapılan bir yolculuk. Tevhidin kalplerde kökleşmesinin, fedakârlığın sembolü.

Huzurlu olmak huzurda olduğunu bilmekmiş. Bilenlere ne mutlu…

Abdulaziz Bekkine Hz. de “ Her şeyin bir ölçüsü vardır. Sevginin ölçüsü de fedakârlıktır.” der. Biz bu fedakârlığı ensar ve muhacirler arasında görüyoruz.

İslâm’ın ilk yıllarından itibaren ırk ve millet ayrımı yapmadan birbirlerine kenetlenen Müslümanlar, hicretten sonra ikinci bir kardeşlik örneği daha sergilediler. Bu kardeşlik uygulamasında çok önemli bir nokta da tarafların mizaç bakımından birbirine benzemesine dikkat edilmiş olması. Öyle bir kardeşlik akdi(muâhât) ki ilahi iltifata nail olup Kur’an-ı Kerim’de yer almışlardır. Zira ensar hikmetle yani doğru ilim, isabetli görüş, faydalı söz ve güzel ahlak ile cömertlik ve iyilik yapmıştır. Sonuçta farklılıklar arz eden insan gruplarını, âdeta bir potada eritmek suretiyle İslâm toplumu inşâ edilmiştir.

Sözün ve kılıcın ustası Ka’b bin Malik(ra) (öyle ki bir şiirinin sonucunda korkularından Müslüman olan bir kabile mevcut) ile aşere-i mübeşşereden Talha bin Ubeydullah, Hz. Hamza ve Zeyd bin Harise, Bilal-i Habeşi ve Ubeyde bin Haris, Ebû Huzeyfe’nin âzatlısı Sâlim ile Ebû Ubeyde bin Cerrâh, Selman el Farisi ile Ebu Dücane kardeş olan sahabilerden.

Yeni yılın ilk bülteninde, Muharrem ayının faziletlerini, ensar ve muhacir kardeşliği ile örnek hayatları sizlerle paylaşacak, aşure gününün önemini ve de aşure tariflerimizi de gıda değeri bakımından da istifadenize sunacağız. Çocuklarımızla bu anlamlı günleri nasıl yaşayıp, idraklerine sunabileceğimize dair ip uçları vermeye çalışacağız. Fedakarlık diyeceğiz, diğergamlık diyeceğiz. Daha birçok başlıkla sizlerle olacağız inşallah.

Bizler de yeni yıla hatalardan, kötülüklerden, günahlardan kendimizi korumaya çalışarak günümüzün muhacirleri olabilir, birbirimizi uyarıp destek olarak aynı zamanda bir ensar olabilir miyiz? Duamız olsun.

Ey Kerem sahibi, bizleri sevdiklerimizle birlikte huzurundan kovulmuş şeytanın şerrinden korumanı, daima kötülüğü emreden nefsimize galip gelebilmemiz ve bizleri Sana ulaştıracak işlerle meşgul olabilmemiz hususunda yardımını dileriz. Huzurda olduğunu bilenlerden olmak ümidiyle…