Fellow Dwellers of The Earth;

Nis 22, 2015 by

My name is Eight Billion, I contain an angel and a devil struggling inside, The face I dress varies to survive, Always hungry for...

read more

Bizim Çevre Anlayışımız Ve Zev...

Nis 22, 2015 by

Haziran 1996 İslâm, âlemleri yaratan aliyyü’l-a’lâ, yüce Mevla, Rabbü’l-âlemîn tebâreke ve teâlânın gönderdiği, insanoğlunun iki...

read more

28. Sayı / Editörden

Nis 22, 2015 by

Mübarek bir mevsime girerken sizlerin de bu manevi güzelliklerin feyiz ve bereketinden istifade edenlerden olmanız duası ile yeni...

read more

Su ve Hayat

Nis 22, 2015 by

De ki: “Söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse, kim size akar su (icat edip) getirir? (Elbette, ancak Allah getirir.)” [1] “Bir...

read more

Bize Göre Çevrecilik

Nis 22, 2015 by

Doğanın kirletilmesi, tabii kaynakların sorumsuzca heba edilmesi ancak insana mahsustur. İrade sahibi olan, şahsi teşebbüslerde...

read more

Anne Bu Domates mi?

Nis 22, 2015 by

“O, (dönüp gidince veya) iş başına geçince, (Allah’ın emrine karşı gelmek ve hevasına uymakla) ülkede fesat çıkarmaya, harsı...

read more

Çevreyi Islah ve Fesad

Nis 22, 2015 by

“Hakikaten insan üzerine öyle uzun bir zaman gelip geçti ki, (o vakitlerde insan, henüz yaratılmadığından)anılan bir şey değildi.”...

read more

Şeriat ve Tasavvuf Bağlamında ...

Nis 22, 2015 by

ŞERİAT VE TASAVVUF BAĞLAMINDA DİN-ÇEVRE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME[1] (1. BÖLÜM)  Hür Mahmut Yücer[2], Sinan Yılmaz[3]    ...

read more

Şeriat ve Tasavvuf Bağlamında ...

Nis 22, 2015 by

ŞERİAT VE TASAVVUF BAĞLAMINDA DİN-ÇEVRE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME[1] (2. BÖLÜM)  Hür Mahmut Yücer[2], Sinan Yılmaz[3]      ...

read more

Şeriat ve Tasavvuf Bağlamında ...

Nis 22, 2015 by

ŞERİAT VE TASAVVUF BAĞLAMINDA DİN-ÇEVRE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME[1] (3. BÖLÜM)  Hür Mahmut Yücer[2], Sinan Yılmaz[3]    ...

read more

Hayevân ve Hayvanât

Nis 22, 2015 by

HAYEVÂN[1] ve HAYVANÂT[2] Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Kâinat çeşitli ve farklı unsurlardan meydana gelmiş olsa da her mahlûk ve...

read more

Tasavvuf Düşüncesinde Tabiat...

Nis 22, 2015 by

Sûfîler, ilk zamanlardan itibaren hayatın anlamı, âlem ve içindekilerin mahiyeti ve değeri, insanın âlemle ilişkisi hakkında düşünmüş...

read more

Rabbimizin Emaneti, Çevre

Nis 22, 2015 by

Çevre problemleri konusunda Kur’an ve hadis literatürüne yönelen ilk Müslüman araştırmacılardan olduğu bilinen Hindistanlı...

read more

Yeryüzü Mescidi

Nis 22, 2015 by

Rabbimiz,  Kerim Kitabımız ’da Âdem (aleyhisselam) babamızı yaratacağını meleklerine haber verdiği, melekleriyle arasında geçen...

read more

Çevre Ve İnsan İlişkisi

Nis 22, 2015 by

Her şeyde olduğu gibi İslam dini, çevre konusunda da ölçüyü koymuş, sınırları belirlemiştir. Fakat Allah-u Teâlâ’nın ilmi...

read more

İslam’ın Çevre Tasavvuru...

Nis 22, 2015 by

İnsan-Çevre ilişkilerini izah noktasında kullanılan Thomas Kuhn’a ait paradigmatik modele göre her toplumun egemen bir dünya görüşü...

read more

Çocuklarda Çevre Bilinci      ...

Nis 22, 2015 by

Yaşanabilir bir çevre oluşturmak ve bunu yeni nesiller aracılığıyla devam ettirmek dünya üzerinde yaşayan her bireyin görevidir. Zira...

read more

Nasıl Bir Hava Soluduğumuzu Bi...

Nis 22, 2015 by

Eve doğru ilerlerken üzerimde uçuşan kırmızı gagalı yemyeşil papağanlar, türlü türlü cıvıltılarla birbirleriyle yarışırcasına...

read more

Acun-u Şatır

Nis 22, 2015 by

                  ACUN-U ŞATIR   Hâlık dünyayı kulun hizmetine Sunmuş; toprağın...

read more