“Tevazu
ve Samimiyet
” 

REBİ’ÜL-AHİR 1438

İçerikleri görmek için kaydırın

ABONE OLUN

Üyelere özel göndereceğimiz iletileri almak için emailinizi bırakın.

Tefsir

İlk Vahiy İlk Emir

“Yaratan Rabbinin adıyla (Rabbin adına sana okunan şekliyle) oku (ve bildir insanlara).O insanı bir alak’tan (rahim duvarına asılmış zigottan/aşılanmı…

Âyet (أية) Nedir?*

1) Kelime Anlamı: Açık alamet, işaret, nişan, ibret anlamlarını taşır. Bir şeyin tanınmasına sebep olan emareler, işaretler manasında da kullanılır. B…

Kur’ân-ı Kerîm’den Mesajlar


Allah, (kullarını) selamet yurduna (cennetini kazanmaya) çağırır ve O, dilediğini (samimi niyetleri sebebiyle) doğru yola iletir.

Yunus Suresi/25.Ayet

Peygamberimizden Mesajlar


Bir meclisin baş köşesinden aşağısına razı olmak, Allah için tevazudan sayılır.
Hz. Talha (r.a.)

Hadis

Usûl-i Hadis -20

b) Meşhur Haber: Âhâd haberler içinde râvî sayısı en fazla olan hadis. Herkes tarafından bilinen ve nakledilen haber manasına gelen haber-i meşhûrun h…

Usûl-i Hadis -19

a) Ahad Haber: Râvî sayısı bakımından mütevâtir derecesine ulaşmamış hadîsler için kullanılan bir usûl-i hadîs ıstılahı. Âhâd, lügatta, “birR…

Fıkıh

Soru-Cevap/ Kadınlara Mahsus Haller

SORU: Bir bayan özel hali devam ederken kan vermesi uygun olur mu? CEVAP: Bir bayanın özel halde olması kan vermesine engel değildir. Aynen bunun gibi…

Temizlik / Kadınlara Mahsus Haller

Hayız, nifas, istihâza denilen üç çeşit hal vardır ki, bunlar kadınlara mahsus olup erkeklerde olmaz. Kadınların temizliğe bağlı bir takım ibadetleri …

Gusül-Teyemmüm/Soru-Cevap

  SORU: İdrar sırasında gelen meni gusül gerektirir mi? CEVAP: İdrar içerisinde gelen meni gusül gerektirmez. Meninin gusül gerektirmesi için ilm…

Tasavvuf

Bir Din Bilimi Olarak Tasavvuf

  Klasik dönem sufilerinin önemli simalarından biri olan Ebu Nasr Serrac(ö.378); önemli eseri el-Lüma’da tasavvufun tanımı ve konumunu ortaya koy…

Seyr-ü Süluk

Seyr ve süluk kelimeleri, lügatte gitmek, yürümek, girmek demektir. Tasavvuf ıstılahı olarak, tarikata giren bir salikin işin başından vuslat makamına…

Zühd Nedir?

Zühd nedir?[1] Hiçbir kul, dünyanın ne olduğunu öğrenmedikçe zühdün ne olduğunu öğrenemez. Âlimler zühd hakkında birçok şey söylemişlerdir. Allah Teâl…

KAD Kritik Analitik Düşünce

Teemmüllü Düşünce

Düşünce son derece muhterem olduğu halde, bazen bir kimse için; “onun düşünceleri on para etmez” deriz. Bundan, değeri olmayan, mantıki bir sıra takip…

Akıllı Kişinin Eziyeti

Bir adam, atına binmiş ilerliyordu. Yol kıyısında bulunan gölgelik bir yerde uyuyan birisini gördü. Uyuyan adama biraz daha yaklaşınca adamın ağzına b…

Küçük Dokunuşlar

Yeni senemizi hayırlayarak, uğurlayarak başlamak isterim. İyi insan ve Müslüman olmak çabasıyla yaşadığımız modern çağda kimi zaman kayıp, kimi zaman …

Sağlıklı Hayat

Beynimiz Plastik Mi?

Duygu ve düşünce hareketlerimiz çalışarak değiştirilebilir mi? Henüz 20-30 yıl öncesine kadar, beynin belli donanım ve özellikleri kazandıktan sonra, …

Zarafet

Özel Görgü Kuralları-2

Komşuluk Adabı Peygamber Efendimiz buyuruyor: “Cebrail (as) komşuyu bana öyle anlattı ki az kalsın komşuyu, komşuya mirasçı kılacağını zannettim.” (Bu…

Özel Görgü Kuralları-1

Özel görgü kuralları olarak paylaşılacak konular; hoca-talebe ilişkilerinde adap, komşu ilişkilerinde adap, fakir, yetim, kimsesizlerle olan adap, gay…

Bireysel Zarafet

Zarafet, sözlüğe bakıldığında kibarlık, nezaket, incelik demektir. Aslında zarafet eşittir edep, demektir. Edep, eserlere bakıldığında;  zahiri ve bat…

Bilgi Teknolojileri

Dua

Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
(23/Mü’minun, 115)

Gerçek mü’minler ancak, Allah’a ve Resûlü’ne (tam) inananlar ve o (Resûl) ile beraber topluca (veya topluma ait) bir iş için bulundukları zaman, ondan izin alıncaya kadar (ayrılıp) gitmeyenlerdir. (Resûlüm!) Doğrusu senden izin isteyenler, Allah’a ve Resûlü’ne gerçek anlamda inanan kimselerdir. Öyle ise bazı işleri için senden izin istedikleri zaman, onlardan dilediğine izin ver ve onlar için Allah’tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
(24/Nur,62)

(Davud) dedi ki: “Andolsun ki (bu adam) senin koyununu, kendi koyunlarına (katmak ve tekeline almak) isteyerek sana zulmetmiştir. Zaten (mallarını ölçüsüz ve kuralsız birbirine) karıştıran (ortak)lardan çoğu, birbirlerine kesinlikle haksızlık eder. Ancak iman edip iyi iş (ve hareket)lerde bulunanlar bunun dışındadır. Ama onlar da ne kadar azdır!” Davud (bununla) sırf kendini imtihan ed(ip bela ver)eceğimizi zannetti de hemen Rabbinden mağfiret (himaye) diledi, rükû ederek (secdeye) kapandı ve (tevbe ile bize) yöneldi.
(38/Sad,24)

Hikmetli Sözler


“Derviş ne zaman rahata kavuşur diyenlere,”Kendisi için, içinde bulunduğu  zamandan başka bir zaman görmediğinde demiştir..”
Sehl Bin Abdullah Tusterî

“Takvânın bir zahiri vardır bir de bâtını .Zâhiri hak  ve hukuk gözetmektir. Bâtını da ihlas ve niyettir.”
İbn Ata
 

“Halkın nezdindeki itibar ve konumunu  bir tarafa  atıverenin ,dünyadan ve dünya ehlinden yüz çevirmesi gayet kolaylaşmış olur.”
Şeyh Ebu Amr Bin Nüceyd

Yayınlarımız