Fellow Dwellers of the Earth

Kas 14, 2015 by

My name is Eight Billion,
I contain an angel and a devil struggling inside,
The face I dress varies to survive,

read more

Din Alimlerini ve Mürşid-i Kamilleri Sevmenin Önemi...

Kas 14, 2015 by

Bizler, mü’min ve Müslüman kullar olarak, evvela, eşsiz emsalsiz, hadsiz hesapsız, başka şeyle hiç ölçülemeyecek şekilde, her şeyden çok, her şeyden önce, erhamü’r-râhimîn Rabbimiz, ekremü’l-ekremîn Mevlamız, hâlik-ı kâinât, râzık-ı mahlûkât, aliyyü’l-a’lâ Allahu Teâlâ hazretlerini severiz.

read more

Editörden

Kas 14, 2015 by

İyiliklerle dolu güzel bir dünyada yaşamayı kim istemez? Her daim iyilik üzere yaşama gayretinde olanlar muhabbetullah yolunda mesafe kat edenlerdir desek, isabet olur kanımca.

read more

Süheyla Pelin Hanımefendi İle Mahmud Es’ad Coşan Hocamızı Konuştuk...

Kas 27, 2015 by

Kadın ve Aile: Öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız?
1938 doğumluyum, Babamın askerliği dolayısıyla Sarıkamış’ta dünyaya gelmişim. Aslen Konyalıyım

read more

Hümeyra Uyarel’in Dilinden Babası Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendimiz...

Kas 25, 2015 by

Ve “Aman” derdi, “Aman çocuklarım!”
“Kendi ahiret dağarcığınızı iyi doldurun. Çünkü benim size faydam olmaz.
kendi ameliniz yalnız…”

read more

Şahver Çelikoğlu Hanımefendi ile Mehmed Zahid Kotku Söyleşisi...

Kas 21, 2015 by

Bize evvela ilk ders olarak adabı öğretti Kotku Hazretleri. “Misafir ayakta karşılanır” diye, bizi ayakta karşıladı. Bu bize hürmetinden değil, bize adap öğretiyor, gösteriyor: Misafir böyle karşılanır.

read more

Muhterem Hacer Coşan ile Söyleşi...

Kas 17, 2015 by

Babam ”Kız çocuklarını bilhassa beyaz giydirin, süsleyin onları “ derdi.

Beyaz çabuk kirlenir, kirletmemeyi öğrensinler, güzel giydirin ki o şekilde büyüyecekler, kısmetleri ona göre olur.

read more

Prof. Dr. Tahir Yaren ile Mehmed Zahid Kotku Hocaefendi’yi Konuştuk...

Kas 17, 2015 by

Hocamız, tasavvufi konularla ilgili bilgiler vermekle kalmamış, bu bilgilerin yaşanılır hale gelmesi görevini de üstlenmiştir.

read more

Hacı Osman Başpehlivan Amca’nın Hocalarımızla Hatıraları...

Kas 17, 2015 by

İskender Paşa Camii’nin müdavimlerinden olan, bembeyaz sakallı, nur yüzlü Hacı Osman Başpehlivan amcamıza, tekke ile nasıl ve ne zaman tanıştığını sorduk.
Yorgun bedeninde bir canlanma oldu. Feri kaçmış gözlerinin sevinçle parladığını gördük.

read more

Tülay Songül Hanımefendi İle Mehmet Zahit Kotku (ks)Hocamızı Konuştuk...

Kas 17, 2015 by

Kadın ve Aile: Öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız?
1938 doğumluyum, Babamın askerliği dolayısıyla Sarıkamış’ta dünyaya gelmişim. Aslen Konyalıyım. Anneannem Çerkez, Mısırlı Muhtar Paşa’nın sarayında yetişmiş bir hanım.

read more

Mehmed Zahid KOTKU (Rh.a.)

Kas 15, 2015 by

Bir talebenin hocasını sevmesi ve sayması, dinimizin üzerinde çok durduğu bir edeptir.İlimlerin en yükseği Allahu Teâla hazretlerini bilme, O’nun sevgili kulu olabilme yollarını gösteren ilimdir.

read more

İyilerle Birlikte Olmak

Kas 14, 2015 by

İnsanın sosyal, duygusal ve ruhsal gelişiminde özdeşleşme çok önemli bir yere sahiptir. Toplumlarda ahlaki değerler ve uygulamalar genellikle taklit, özdeşleşme ve model olma yoluyla öğretilerek benimsenir.

read more

Duygusal Zekalı Aileler İçin Sosyal Çevrenin Önemi...

Kas 14, 2015 by

Şu sıralar üzerinde sıkça düşünülen, yazılan, çizilen bir kavram var. EQ-Duygusal zekâ…
Yıllarca kendisine çokça değer verilmiş IQ’nun (Intelligence Quotient) yerine geçmiş durumda EQ (Emotional Quotient-Duygusal zekâ)…

read more