Fellow Dwellers of the Earth

Eyl 18, 2015 by

My name is Eight Billion,
I contain an angel and a devil struggling inside,
The face I dress varies to survive,

read more

Tasavvuf ve Tarikatın Hakikati...

Eyl 18, 2015 by

Bu yazımı size Mekke-i Mükerreme’den, Mescid-i Harâm’dan mübarek seher vaktinde yazıyorum. Allah-u Teâlâ’nın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun!

read more

Editörden;

Eyl 18, 2015 by

İlk on günü hakkında ilahi mesajlar gönderilmiş olan Zilhicce ayında yeni bültenimizle sizlerleyiz. İbadet, dua, zikir ve bizleri Allah’a yaklaştıracak olan her güzel işi daha da arttırıp ihsan üzere yaşamaya gayret göstermemiz gereken bu ay ele aldığımız konu; tasavvuf.

read more

Hürriyet Kavramının Tasavvufi Boyutu...

Eki 6, 2015 by

Tasavvufî terbiyenin hedefi, insanı mâsivâ tutkusundan kurtarıp, îmanda kemâle erdirmek ve gerçek anlamda hürriyete kavuşturmaktır.

read more

Ebu’l Hasan Harakani’ye Göre Sufi Benlik Dönüşümü-1...

Eyl 30, 2015 by

Sûfî psikolojisi, mutasavvıfların tutum ve davranışlarını inceleme konusu yapan çok yeni bir araştırma alanıdır. İnsan tutum ve davranışlarını ve bunların kaynağını araştıran psikoloji biliminin gelişmesi, sûfi literatüre de psikolojik açıdan bakma imkânı sağlamıştır.

read more

Ebu’l Hasan Harakani’ye Göre Sufi Benlik Dönüşümü-2...

Eyl 30, 2015 by

Sûfi benlik dönüşümünün psiko-ruhsal boyutu, sûfî yaşamın bireyin algı dünyasına ve ardından tutum ve davranışlarına yansımalarını konu edinir.

read more

Mesnevi Hikayelerinde Tasavvuf

Eyl 29, 2015 by

Tarihin ilk zamanlarından bu yana, insanlığın iletişiminde hikâye önemli bir yere sahip olmuştur. Yaşanmışlıklar, tecrübeler hikâyeleri oluşturmuş, sonrakilere yol göstermiştir

read more

Tasavvufun Tarifleri

Eyl 18, 2015 by

Allah Teâlâ’ya ulaşmanın yolları tevbe, muhasebe, havf ve reca gibi kalbi makamlar ile sıdk, ihlas, sabır gibi güzel hasletlerdir. Mü’min bu vasıflarıyla Hakk’a yaklaşır, marifet ehlinden olur ve bu suretle en yüce manevi derecelere ulaşır.

read more

Tasavvuf ve Fenâ Hali – I...

Eyl 18, 2015 by

İslam Tasavvufu derin, insanı ve varlık âlemini, dünya ve ahireti bütünlükçü bir tarzda içine alan önemli bir ilimdir. Bundan dolayı tasavvufun konusu olan ruhi, nefsani, yani manevi konuları anlaşılabilir, hissedilebilir bir tarzda sistemleştirmiştir.

read more

Allah’ı Görür Gibi Kulluk Etmek...

Eyl 18, 2015 by

Kulluğu, bir bütün olarak hayatın her anını kapsayan davranışlar olarak ele alan dinimiz, sadece resmi ibadetlerde değil, davranışlardaki niyetleri de anlamlandırmış, “Ameller niyetlere göredir.” düsturunu koymuştur.

read more

Abd-i Asim

Eyl 18, 2015 by

Hakka ermeden hâkta bâlâ ol sen
Esrâr-ı nihân tebeyyün gözünde
Derûn-u bîtâb ya enîn-i nevmîd
Mahzûr kalmamış ekmele gönlünde

read more

Tasavvuf Yâr Olup Bâr Olmamaktır...

Eyl 18, 2015 by

Tasavvuf nedir sorusuna cevaben verilen onlarca güzel tariften birisi de Dede Ömer Rûşenî Hz.lerinin şu güzel cümlesidir: “Tasavvuf; yâr (sevgili, dost, yardımcı) olup, bâr (yük) olmamaktır.”

read more