Fellow Dwellers of The Earth;

Mar 24, 2015 by

My name is Eight Billion, I contain an angel and a devil struggling inside, The face I dress varies to survive, Always hungry for...

read more

Daha Çok Çalışmalı Ve Ufkumuzu...

Mar 24, 2015 by

Mart 1988 ….. Dış ülkelerde gezdikçe, Müslüman aydınlar olarak hepimizin, her yönden daha çok çalışmamız gerektiğini görüyor ve...

read more

Allah Islah Eylesin!

Mar 24, 2015 by

Şubat 1987 Her zamankinden daha çok sevgi ve hoşgörüye, birlik ve beraberliğe muhtaç olduğumuz halde maalesef çok kavgalı, gürültülü,...

read more

27. Sayı / Editörden

Mar 24, 2015 by

Sözlük anlamı itibariyle; çağdaşlaşma ve yenileşme gibi anlamlara gelen modernleşme, geri kalmış bir medeniyetin kendinden ileri...

read more

Modernizmin Etkileri

Mar 24, 2015 by

İçinde bulunulan çağa uygun yaşama anlamına gelen modernizmin bizlerin hayatına olan etkilerinin fazla olduğu hepimizce malumdur....

read more

Modern Çağda Özgür Olamamak...

Mar 24, 2015 by

Her çağ kendi değer sistemlerini ve kurumlarını yaşama eklemekte ve yaşamı etkilemektedir. Günümüz çağı, “modern çağ” olarak...

read more

Gelenek Ve Modernite Arasında ...

Mar 24, 2015 by

Gelenek; sosyal tavır demektir bir bakıma. Uzun bir sürecin sonucudur. Bir toplumun ortaklaşa sahip olduğu değerlerden etkilene...

read more

Zamana Göre Değişmeyen Sevgi...

Mar 24, 2015 by

Sevgi, muhabbet; insan ruhunun yücelik ve güzellik sezdiği bir şeye öyle bir meyil göstermesidir ki, ona yaklaşmak için gerekli sebep...

read more

Modernleşme Ve Ahlak

Mar 24, 2015 by

Modernleşme, Meşrutiyetin ilanıyla (1876) başlayan bir süreç olmakla beraber Cumhuriyet döneminde yaygın kullanılan bir tabir...

read more

Düşünce Kalıpları Ve Değerler...

Mar 24, 2015 by

İnsanın inandığı değerleri belirleyen en önemli şey, düşünce kalıplarıdır. Düşünce kalıpları, kazanılmış bilgilerden oluşur. Bir...

read more

Beşer-i Bâlâ

Mar 24, 2015 by

                  BEŞER-İ BÂLÂ Abd-i memluk olurlardı dinine Ademî yaşarlardı,...

read more