“Dua” 

RECEP 1438

İçerikleri görmek için kaydırın

ABONE OLUN

Üyelere özel göndereceğimiz iletileri almak için emailinizi bırakın.

Es-Semi (cc)

Her şeyi hakkıyla işiten. Es-Semi, işitilen şeyleri, gizli ve açık olarak idrak eden, demektir. O’nun herhangi bir…

PAYLAŞ

Dualarımız ve Divan Edebiyatı

Arapça bir kelime olan dua, “çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek” manalarında olup kültürümüzde “yakarış, A…

PAYLAŞ

Dua

Dua; Kulun bütün benliği ile yüce yaratana yönelerek O’ndan dilekte ve istekte bulunması ve bu amaçla yapılan ibâdet şek…

PAYLAŞ

Dua İbadetin Özüdür

(Resûlüm!)De ki: “Dua (ibadetiniz, kulluk ve yalvarma)nız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?(Ey inkârcılar!)Siz is…

PAYLAŞ

Duanın Adabı

Dua, sözlükte çağırmak, istemek, yardım talep etmek manalarına gelmektedir. İslâmî bir kavram olarak ise, Allah’ın…

PAYLAŞ

İnanç, İbadet Ve Dua

İbadet, mükellefin yaratıcısına duyduğu saygı nedeniyle ona itaat etmesi ve bazı zevklerinden vazgeçmesi olarak tanımlan…

PAYLAŞ

El-Mucib (CC)

Dilek ve dualara karşılık veren. Dua edene yakın olduğu ve kullarının duasını işittiği için icabet eden demektir. Hatta …

PAYLAŞ

Receb’e Girmişken…

Bismihi Subhan… “Allah’ım Receb’i ve Şaban’ı bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.”                         …

PAYLAŞ

Fertten Topluma Üç Aylar

İslam, teslim olmak, ilahi iradeye uyma olarak belirtilirse genel anlamda İslam, kâinatın işleyiş mekanizmasıdır. Canlı …

PAYLAŞ

Dualara İcabet Eden

Bir gün Allah’ın elçisine sorulur: Rabbimiz bize yakın mıdır, uzak mıdır? Yakınsa O’na sessizce fısıldayarak yakarışta b…

PAYLAŞ

Tefsir

Tefsir Sohbeti-2

Besmelenin Nazil Oluşu* Fakat bu olaylar birkaç defa tekerrür etmiş olmalı. Bir rivayette de Peygamber Efendimiz, Hira mağarasında başına gelenleri Va…

Hadis

40 Hadis

1. Nu’mân İbni Beşîr radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Dua ibadettir.” (Ebû Dâvûd,…

Hadis Usulü-29

1- Sema (İşitme) Hocanın ezberden veya yazılı bir metinden okuyarak veya imla ettirmek suretiyle rivâyet ettiği hadisi, öğrencinin bizzat hocasının ağ…

Hadis Usulü-28

A) Hadîs Öğrenim ve Öğretim Yolları (Tahammül Ve Edâ Yolları) Hadis tahammülünün çeşitli yolları bulunmaktadır. Hemen bütün hadis usûlü kitapları bu k…

Fıkıh

Namaz-2

Na­ma­zın Şart­la­rı Ve Rü­kün­le­ri Na­ma­zın ge­çer­li ol­ma­sı için ba­zı şart­la­rın ve rü­kün­le­rin bu­lun­ma­sı ge­rek­li­dir. Şart söz­lük­te;…

Soru-Cevap / Namaz – 2

SORU: Namazda önümüzden birinin geçeceğini düşünerek konulan sütre, nasıl bir özellikte olmalıdır? CEVAP: Namazda önümüzden herhangi biri geçebilir di…

Soru-Cevap / Namaz – 1

SORU: Öğle namazının sünnetini kılarken, ikinci rekâta kalktığımız zaman zamm-ı sureyi unutuyorum ne yapmam lazım? CEVAP: Öğlen namazının ilk sünnetin…

Tasavvuf

Bir Din Bilimi Olarak Tasavvuf

  Klasik dönem sufilerinin önemli simalarından biri olan Ebu Nasr Serrac(ö.378); önemli eseri el-Lüma’da tasavvufun tanımı ve konumunu ortaya koy…

Seyr-ü Süluk

Seyr ve süluk kelimeleri, lügatte gitmek, yürümek, girmek demektir. Tasavvuf ıstılahı olarak, tarikata giren bir salikin işin başından vuslat makamına…

Zühd Nedir?

Zühd nedir?[1] Hiçbir kul, dünyanın ne olduğunu öğrenmedikçe zühdün ne olduğunu öğrenemez. Âlimler zühd hakkında birçok şey söylemişlerdir. Allah Teâl…

KAD Kritik Analitik Düşünce

Üçlü Filtre Testi

Eski Yunan’da, Sokrates bilgiyi saklaması sebebiyle saygıdeğer bir ün yapmıştı… Bir gün bir tanıdık büyük filozofa rastladı ve dedi ki: &#…

Akıl

İnsan nefsine gelince, insanî olmak üzere bilen ve yapan kuvvet olarak ikiye ayrılan kuvvetlerin her birine akıl denir. Akıl, hizmet edilen reistir; o…

Teemmüllü Düşünce

Düşünce son derece muhterem olduğu halde, bazen bir kimse için; “onun düşünceleri on para etmez” deriz. Bundan, değeri olmayan, mantıki bir sıra takip…

Sağlıklı Hayat

Beynimiz Plastik Mi?

Duygu ve düşünce hareketlerimiz çalışarak değiştirilebilir mi? Henüz 20-30 yıl öncesine kadar, beynin belli donanım ve özellikleri kazandıktan sonra, …

Zarafet

Özel Görgü Kuralları-2

Komşuluk Adabı Peygamber Efendimiz buyuruyor: “Cebrail (as) komşuyu bana öyle anlattı ki az kalsın komşuyu, komşuya mirasçı kılacağını zannettim.” (Bu…

Özel Görgü Kuralları-1

Özel görgü kuralları olarak paylaşılacak konular; hoca-talebe ilişkilerinde adap, komşu ilişkilerinde adap, fakir, yetim, kimsesizlerle olan adap, gay…

Bireysel Zarafet

Zarafet, sözlüğe bakıldığında kibarlık, nezaket, incelik demektir. Aslında zarafet eşittir edep, demektir. Edep, eserlere bakıldığında;  zahiri ve bat…

Bilgi Teknolojileri

Mobil Devlet Nedir?-1

Mobil devlet, kamu kurumlarının stratejik olarak, her türlü mobil teknolojiyi ve bunların uygulama ve servislerini vatandaşa, iş dünyasına ve kendi ke…

Bilgisayar Virüsleri-1

Bu yazımızda Bilgisayar Virüsleri hakkında genel bir bilgilendirme yapacağız. İlk olarak bilgisayar virüsü nedir, sınıfları nelerdir ve bazı zararlı y…

Yayınlarımız

BÜLTENLER