66.
“Akıl, Kalp ve Beden Temizliği”

Şevval 1439

ABONE OLUN

Üyelere özel göndereceğimiz iletileri almak için emailinizi bırakın.

Tefsir

Tefsir Sohbeti-9 Hamd*

الحمد لله)) Şimdi bu mübarek ayetin (Fatihâ Sûresi’nin 1. âyetinin) mukaddes kelimelerini dinleyicilerimize anlatmaya başlayalım: el-Hamdu الحمد)): Ha…

Hadis

Hadis Usûlü-35
7- Vasiyye (Vasiyet)

Ölmek veya seyahata çıkmak üzere olan hocanın, rivâyet izninden söz etmeksizin, rivayet ettiği hadisleri ihtiva eden kitap veya cüz’ü öğrenciler…

Fıkıh

Namaz 6 / Nafile Namazlar – Secdeler

Na­fi­le Ve­ya Ta­tav­vu’ Na­maz­lar Farz ve­ya va­cip na­maz­lar dı­şın­da ka­lan ve Rasûlullah (s.a.s)’ın kıl­dı­ğı­na da­ir ri­va­yet bu­lu­nan na­…

NAMAZ 5 / Cuma ve Bayram Namazları

Cuma Namazı Cuma Müslümanlar için mübarek bir gündür. Cuma namazı şartlarını taşıyan kimselere farz-ı ayndır. Farz oluşu Kitap, Sünnet ve İcma ile sab…

Tasavvuf

Bir Din Bilimi Olarak Tasavvuf

  Klasik dönem sufilerinin önemli simalarından biri olan Ebu Nasr Serrac(ö.378); önemli eseri el-Lüma’da tasavvufun tanımı ve konumunu ortaya koy…

Seyr-ü Süluk

Seyr ve süluk kelimeleri, lügatte gitmek, yürümek, girmek demektir. Tasavvuf ıstılahı olarak, tarikata giren bir salikin işin başından vuslat makamına…

Zühd Nedir?

Zühd nedir?[1] Hiçbir kul, dünyanın ne olduğunu öğrenmedikçe zühdün ne olduğunu öğrenemez. Âlimler zühd hakkında birçok şey söylemişlerdir. Allah Teâl…

KAD Kritik Analitik Düşünce

Gerçek Bilgi Olarak İnanç

Bize göre inanç, benliğin eşya üzerindeki hareket ve etkisidir. O, gerçek, tam ve yaşanmış bilgidir. Bu, benliğin eşyaya sahip olması, onunla birleşme…

Kökenimiz: Ruhun Soyunun Öyküsü

Ruhun soyuna dair aşağıdaki açıklamalar, ünlü Türk Sufi evliya İbrahim Hakkı Erzurumi’nin eserlerinden alınmıştır. İzahatına evrenin yaratılışı …

Sağlıklı Hayat

Yumurta

Rivayet olunur ki Rabbine halsizlikle yakınan bir peygambere yemesi tavsiye olunan gıdadır yumurta[i] ; anne sütünden sonra insanın ihtiyacı olan tüm …

Coğrafi İşaretler

Güne hangi kahvaltılıkla başlamayı tercih edersiniz? Ezine peyniri mi, Erzincan tulum peyniri mi, Kars kaşarı mı, Gemlik zeytini mi yoksa Tarsus zeyti…

Zarafet

Özel Görgü Kuralları-2

Komşuluk Adabı Peygamber Efendimiz buyuruyor: “Cebrail (as) komşuyu bana öyle anlattı ki az kalsın komşuyu, komşuya mirasçı kılacağını zannettim.” (Bu…

Özel Görgü Kuralları-1

Özel görgü kuralları olarak paylaşılacak konular; hoca-talebe ilişkilerinde adap, komşu ilişkilerinde adap, fakir, yetim, kimsesizlerle olan adap, gay…

Bireysel Zarafet

Zarafet, sözlüğe bakıldığında kibarlık, nezaket, incelik demektir. Aslında zarafet eşittir edep, demektir. Edep, eserlere bakıldığında;  zahiri ve bat…

Bilgi Teknolojileri

Yayınlarımız

BÜLTENLER

001. Hayata Merhaba 002. Hz. Muhammed (S.A.V) 003. Fıtrat 004. İstikamet 005. Üç Aylar 006. Şaban Ayı 007. Ramazan Ayı 008. Cennet ve Cennet Ehli 009. Zulüm ve zalim 010. Hac Ve Kurban 011. Muharrem Ayı, Ensar ve Muhacir 012. İlim Ve Alimin Önemi 013. Peygamber Ahlâkı 014. Değişim Ve Gelişim 015. Farkındalık ve Gaflet 016. Empati Ve Önyargı 017. İrade Eğitimi 018. Şaban Ayı 019. Ramazan Ayına Girerken, Ramazan ve Bayram 020. Bağlanma ve Bağımlılık 021. Murakabe ve Otokontrol 022. Tarih Şuuru 023. Öz Kültürümüz 024. Ahde Vefa 025. Merhamet ve Dua 026. Güzellik ve Estetik 027. Modernite ve Geleneği Güncelleştirme 028. Çevre Bilinci 029. Hayat ve Ölüm 030. Rahmet ve Mağfiret Ayı 031. Sayı 032. Tasavvuf 033. Zaman Bilinci 034. Sosyal Çevremiz İyilerle Birlikte Olmak 035. Peygamberimizin Feraseti, Basireti, Zerafeti, Letafeti 036. Vakıf Medeniyeti 037. İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet 038. Hayatın Tazelenmesi 039. Kardeşlik ve Uhuvvet 040. Kişisel Hayat Planı 041. Ramazan 1437 042. Ramazandan Sonraki Hâlimiz ve Tatil Anlayışımız 043. Sivil Savunma 044. Sabır ve Şükür 045. Ümmet Olma Bilinci Birlik ve Beraberliğimiz 046. Evliliğin Temelleri 047. Peygambere İtaat ve Sünnetin İhyası 048. Tevazu ve Samimiyet 049. Müminlerin Vasıfları 050. Tevbe ve İstiğfar 051. Dua 052. Şaban, Hz. Muhammed (sav)'in Ayı! 053. Hayat Kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim 054. İdeal İletişim 055. Fakındalıklı Bir Hayat 056. Cömertlik 057. İyiliği Emretmek Kötülükten Sakındırmak 058. Yâd 1439 059. Kur'an ve Sünnet Bütünlüğü 060. Varlık... Yokluk... Farkındalık... 061. Söz ve Sükût 062. Geleceğimiz: Gençler ve Çocuklar 063. Dünya ve Ahiret Dengesi 064. Hz. Peygamber sav ve Cesaret Bilgi Teknolojileri Esmaül Hüsna