Fellow Dwellers of the Earth

Oca 20, 2016 by

My name is Eight Billion,
I contain an angel and a devil struggling inside,
The face I dress varies to survive,

read more

Toplumsal Kuruluşların Gücü...

Oca 20, 2016 by

Tarihi dikkatle izleyen, Avrupa ve Amerika ülkelerini gezen ve onların içyapılarını iyi tanıyan bir kimse Batılıların, toplumsal kuruluşlara ne kadar değer verdiklerini çok iyi bilir.
Toplumsal kuruluşlardan öncelikle, çeşitli bilimsel araştırma kurumlarını, uluslararası yardım teşkilatlarını, kilise örgütlerini, vakıfları, dernekleri… kastediyorum.

read more

Himmeti Yüce Tutmak

Oca 20, 2016 by

“İnsanın kıymeti himmetiyle mütenasiptir.”, yani: Gayesi ne kadar yüksek, tasarladığı hayrı ne kadar geniş ve şümullü ise; makbul ve muteber bir hedefe müteveccih mesaisi, çalışma ve gayreti ne kadar çok ise değeri de o kadar fazla olur. Hz. Ali Efendimiz (kerremallahu vecheh), “Himmetin yüksek olması imandandır.” buyurmuş.

read more

Editörden

Oca 20, 2016 by

Biz yaratandan ötürü yaratılanı severiz ve ona hizmeti ibadet biliriz. Sadece insana da değildir bu hizmet, canlı ve cansız her varlığa. Bir medeniyet olarak karşımıza çıkan vakıfların asıl amacı da bu olsa gerek.

read more

Muhammed Aşkına Ma İç Bu Nev Ayn-ı Safiden...

Oca 20, 2016 by

Âdem’in toprağına su karıştırılıp balçık haline getirildiği günden beri âşık olduk suya. Başlangıcımızda su vardı, sonumuzda da su var. Dünyaya gelirken sevmedik burayı. Ağladık bu yüzden. Geldiğimiz yer tertemizdi çünkü.

read more

Osmanlı Para Vakıfları ve Gümüşhanevi Tekkesi’ne Ait Para Vakfı...

Oca 20, 2016 by

Osmanlı sosyo-ekonomik, kültürel sistemi içerisinde vakıfların önemli bir yeri vardır. Ancak Osmanlı tarihi hakkında yapılan çalışmalar incelendiği zaman vakıf araştırmalarına gereken önemin verilmediği gözlenmektedir.

read more

Dünya ve Ahirette Baki Kalacak Ameller...

Oca 20, 2016 by

“Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları, (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık; kendilerine güzel güzel rızıklar verdik; yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık.”

read more