“Sivil Savunma” 

ZİLKA’DE 1437

İçerikleri görmek için kaydırın
is kazasi-600x460

İş Kazaları

Kaza Nedir? Kaza, kasıt söz konusu olmaksızın meydana gelen, beklenmedik ve sonucu istenmeyen olay olarak tanımlanır. İş…

PAYLAŞ
600px-043-V2

İlk Yardım-1

Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın k…

PAYLAŞ
600px-043-V2

İlk Yardım-2

ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM Sindirim Yoluyla Zehirlenmeler En sık rastlanan zehirlenme yoludur. Sindirim yoluyla alınan z…

PAYLAŞ
kadinveaile-043-sivil-savunma

Sivil Savunma

Savaşta ve afetlerde halkın can ve mal kaybını en aza indirme amacını taşıyan ve topyekün savunmanın en önemli unsurları…

PAYLAŞ

Kur’ân-ı Kerîm’den Mesajlar

“Biz insana, anne ve babasını(n hakkını gözetmeyi) tavsiye ettik. Annesi onu, kat kat güçlük (ve zahmetler)le (karnında) taşıdı. Onun sütten ayrılması da iki yıl içinde olmuştur. İşte bunun için: ‘Bana, anne ve babana şükret, dönüş ancak banadır.'” 

Lokman suresi 14.ayet

Peygamberimizden Mesajlar


İbni Abbâs radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem, hasta bir bedevîyi ziyaret etti. Her hastayı ziyaret ettiğinde yaptığı gibi ona da, “Geçmiş olsun, hastalığın günahlarına keffâret olur inşallah” buyurdu.

Buhari, Tevhid 31


Hadis

600px-043-V2
Usûl-i Hadis -8

HADİSİN (SÜNNETİN) DİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ: Hadisin, daha yaygın ifadesiyle sünnetin dindeki yerini doğru olarak kavrayabilmek için –özetle de olsa- pey…

600px-043-V2
Usûl-i Hadis -7

HADİS İLMİ Usul ve Furu’ olmak üzere ikiye ayrılır. Usul-i Hadis’e “Dirayeti Hadis” Furu-i Hadis’e “Rivayet-i Hadi…

600px-043-V2
Usûl-i Hadis -6

HADÎS, SÜNNET, ESER, HABER, RİVAYET HADÎS: Hz. Peygamber (sas)’in sözleri, fiilleri, takrirleri ile ahlâkî ve beşerî vasıflarından oluşan sünnet…

Tasavvuf

kadinveaile41_ramadan
Tasavvuf Nedir?

Din ve kültür târihimizin en etkili ve renkli alanlarından biri de tasavvuf ve tarîkatlarla ilgilidir. En kısa târifiyle tasavvuf ahlâktır, gönül terb…

Tefsir

Al-i İmran 137-138-139 Prof. Dr. M. Tahir Yaren-Zilkade-600x460
Al-i İmran 137-138-139

İnanıyorsak Üstün Olan Biziz İslamiyetin ilk yıllarında, Mekke’de Allah’ı bir bilip putlara tapmayı reddettikleri için zulüm gören Müslümanlar, Medine…

mec-600x460
MEC Tefsir Sohbeti-2

KUR’AN ÖĞRENMENİN FAZİLET İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER (1) (*) Peygamber Efendimiz as. buyuruyor ki: RE.(**) 438/1 (Men karaael-kur’âne fehafizah…

tefsir-2-vahiy-nedir
Tefsir Usulü – 2

VAHY NEDİR? Kur’an-ı Kerim, Efendimiz (as)’e vahiy yoluyla nazil olmuştur. Vahiy (الوحي) kelimesinin sözlük anlamı, “gizli konuşmak, emretmek, ilham e…

Fıkıh

SORU temizlik (Beyhan Özkul)-600x460
Soru – Cevap / Temizlik

SORU: Bir kimse bir yerde hapsedilip ne abdest ne de teyemmüm alamıyorsa, nasıl namaz kılacaktır? CEVAP: Bir yerde hapsedilip abdest ve teyemmüm almay…

temizlik-600x460
Temizlik

İslam dini temizlik/tahâret üzerine kurulmuştur. Müslüman demek temiz insan demektir. Temiz olanları hem Allah, hem de insanlar sever. Yüce Rabbimiz K…

Hayatı Kolaylaştıranlar

Dua

“Allahım! Sen Rabbimsin. Senden başka ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben ise senin kulunum. Gücüm yettiğince sana verdiğim söz ve ahdim üzereyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Üzerimdeki nimetini ikrar eder, günahımı da sana itiraf ederim. Beni affet. Günahları bağışlayan ancak ve ancak sensin.”
Buhari, “Da’avat”, 2,r.

“Allahım! Tembellikten, düşkünlük derecesinde yaşlılıktan, günahtan ve borç yükünden Sana sığınırım. Cehennem azabından ve cehennem fitnesinden, kabir azabından, zenginliğin fitnesinin şerrinden ve fakirliğin fitnesinin şerrinden, Mesih-Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım.” 
Buhârî, “Da’avât”, 44, r.

“Allah’ım! Doğu ile Batı arasını uzak kıldığın gibi benimle günahlarım arasını uzak kıl. Allah’ım! Beyaz elbisenin kirden arınması gibi, sen de beni hatalardan arındır. Allah’ım! Hatalarımı su, kar ve dolu ile yıka”
Buhâri, “Ezan”, 89, r.744

Zarafet

bireysel-zarafet
Bireysel Zarafet

Zarafet, sözlüğe bakıldığında kibarlık, nezaket, incelik demektir. Aslında zarafet eşittir edep, demektir. Edep, eserlere bakıldığında;  zahiri ve bat…

neredesineynezaket
Neredesin Ey Nezaket

Son dönem takıntılarımdan biri nezaket Nezaketsizlikten hepimiz muzdaribiz aslında… Nezaket nedir ve nereden öğrenilir? Okusak da bir çırpıda nezaket …

Hikmetli Sözler“Allah korkusunun, bir iç tarafı bir de dış tarafı vardır .Dış tarafı; Allah’ın kanunlarının sınırları içinde yaşamaktır. İç tarafı ise; niyette samimi olmaktır. Allahtan korkmanın gerçeği ise; dünyadan yüz çevirmek, yüceler yücesi Mevla’ya yönelmektir. Kim  O’na ulaşırsa kölelikten kurtulup hürriyetine kavuşur ve Allah’ın gerçek kulu olur.”
(İbn Atâ )


“Dil gönlün aynasıdır… Gönül ruhun aynasıdır… Ruh hakikat-î insaniyyenin aynasıdır… Hakikat-î insaniyye Hak Teala’nın aynasıdır. Hakk’ın zâtından çıkan gaybî hakikatler bu kadar uzak mesafeleri kat edip dile ulaşır… Dilden lafız elbisesini giyerek dinlemesini bilenlerin kulaklarına erişir.”
(Ubeydullah-ı Ahrar)


“Bir haslet vardır ki kul onu nefsinden bilirse mertebesi Allah’ın ve insanların yanında çok düşük olur. Bu haslet, ilim, fazilet ve iyi insan olma vasıflarında kendini akranından üstün görmesidir. Bu, onun helâki için kâfidir.”
(Şeyh Aliyyü’l-Havvâs)

Sağlıklı Hayat

KAD Kritik Analitik Düşünce

20130808_085227
İyi İşleyen Akıl Olarak KAD

Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönül; bunların hepsi ondan ( ardına düştüğün şeyden ) sorumludur (İsrâ Suresi 36. aye…

Yayınlarımız

istanbulnumaneviatlasi-150
ruhsalegitimseti-150
silsilei-hacegan-150
Silsilei Hacegan

Arşiv

ABONE OL

Haberdar olmak için lütfen mail adresinizi bırakınız!