Fellow Dwellers of The Earth;

Oca 23, 2015 by

My name is Eight Billion, I contain an angel and a devil struggling inside, The face I dress varies to survive, Always hungry for...

read more

Düşünmek, İstemek, Dilemek

Oca 23, 2015 by

Ağustos 1991 İslâm dininde ‘niyet’ çok mühimdir; ameller niyetlere göredir, yapılan işler, faaliyetler, ibadetler hep, yapılış...

read more

25. Sayı / Editörden

Oca 23, 2015 by

Âlemlere rahmet olarak gönderilen ve kendisine itaatle rahmete kavuşturulacağımız Allah Rasulü: “Ümmetimin seçkinleri, çok oruç...

read more

Avf-u Gufrân

Oca 23, 2015 by

                  AVF-U GUFRÂN Leyâlde ric’at eylersin Rabbine Halaskârındır...

read more

ER-RAHÎM (CC)

Oca 23, 2015 by

Engin merhamet sahibi, dünyada kendisine inanıp, emirlerine uygun bir şekilde yaşayanları ahirette ebedi nimetlerle mükâfatlandıracak...

read more

ER-RAHMÂN (C.C)

Oca 23, 2015 by

“Er-Rahman” dünya da müslim, gayri müslim gözetmeksizin alemin rızkını veren, görüp gözeten, her an mahlukatı hakkında...

read more

Merhamet Ve Dua

Oca 23, 2015 by

Merhamet sevgiden kaynaklanır; sevgi de merhameti getirir. Sevginin genişliği merhametin fazlalığına işarettir. Bir başka deyişle...

read more

Peygamberin Merhamet Eğitimi

Oca 23, 2015 by

“(Resulüm!)Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”(enbiya suresi107) Âlemlere rahmet olan Ahmed Muhammed Mustafa Hak’tan...

read more

Yer Ve Gök Ehlini Seferber Ede...

Oca 23, 2015 by

Bismihî Subhan… En korunaklı yer neresidir? Yerin altı mı? Büyük bir dağın gözden ırak  mağarası mı? Dünyanın en yüksek yeri mi?...

read more

Merhamet Ve Şefkat

Oca 23, 2015 by

Merhamet, şefkat ve duygusal empati kavramları birbirini tamamlayan temel duygulardandır. Bu duygu kümesinin insan için en iyi...

read more

Dua Ve İcabet

Oca 23, 2015 by

“Kullarım sana benden sorarlarsa gerçekten ben çok yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına karşılık veririm. O halde...

read more

Duanın Koruyucu Ruh Sağlığı Aç...

Oca 23, 2015 by

Yaradılışla başlar sığınma ihtiyacı… İlk yıllar annedir bağlanılan, her gereksinimi karşılayan. Ardından babadır koruyup...

read more