ŞEVVAL 1437

“Ramazandan sonraki halimiz ve tatil anlayışımız”

İçerikleri görmek için kaydırın
20160704_021119

Zekat ve Tebliğ

Tevhid inancı, hayata bir bütün olarak bakar. Allah’a olan inancını yitirmemesi ve O’na bağlılığını sürdürmesi için haya…

PAYLAŞ

Kur’ân-ı Kerîm’den mesajlar

“(O mü’minler;) tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah’ın sınırlarını (koyduğu hükümleri) koruyanlardır. (İşte, böyle) mü’minlere (cenneti) müjdele! “

Tevbe suresi 112.ayet

Peygamberimizden mesajlar


Câbir, Enes’den, o da Rasûlullah’tan (s.a), şu hadîsi rivayet etmektedir:

Beş şey vardır ki, oruçlunun orucunu bozar:
a) Yalan, b) Gıybet, c) Nemime (kovuculuk), d) Yalan yere yemin etmek, e) Şehvet ile bakmak.

el- Ezdî


Hadis

600px-042
Usûl-i Hadis -5

                                                              HADİS İLMİNİN DALLARI Râvîler Tarihi İlmi (İlmu Tarihu’r-Ruvât) [1] Hadis rivâyeti açısı…

600px-042
Usûl-i Hadis -4

                                                                       HADİS İLMİNİN DALLARI Hadisin dindeki önemli yeri zamanla müstakil bir ilim hâl…

40hadisgulkokusu
40 Hadis

Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah rızâsı için bir…

Tasavvuf

kadinveaile41_ramadan_600
Tasavvuf ve fenâ hali -I

İslam Tasavvufu derin, insanı ve varlık âlemini, dünya ve ahireti bütünlükçü bir tarzda içine alan önemli bir ilimdir. Bundan dolayı tasavvufun konusu…

kadinveaile41_ramadan_600
Tasavvuf nedir?

Din ve kültür târihimizin en etkili ve renkli alanlarından biri de tasavvuf ve tarîkatlarla ilgilidir. En kısa târifiyle tasavvuf ahlâktır, gönül terb…

Tefsir

kisiselhayatplani

İslam’da Kardeşlik

İslam dini kendi toplumunun esaslarını belirlerken inançta tevhidi, cemiyette de uhuvveti (kardeşliği) esas almıştır. İslam toplumu sınırları imanla ç…

Fıkıh

kadinveaile41_ramadan_600
Fıkıh

Allah-u Teâlâ’ya şükürler olsun ki, mümin ve Müslümanız. Dinimiz İslam, Kitabımız Kur’an, Peygamberimiz Hazret-i Muhammed (sas.)’dir. Tuttuğumuz yol, …

Hayatı Kolaylaştıranlar

Dua

“(Resûlüm!) Onların dediklerine sab­ret. Güneşin doğuşundan önce ve ba­tışından evvel(ki vakitlerde) Rabbini hamd ile tesbih et.Gecenin bir kısmında ve secdelerin (namazların) arkalarında O’nu tesbih et.”
( 50/Kâf, 39-40 )

“ Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önünde/gözetimimiz altındasın. (Her) kalktığın zaman Rabbini hamd ile tesbih et.Gecenin bir kısmında ve yıldızların kaybolup gitmesinden sonra (sabah vakti) O’nu tesbih et. ”
( 52/Tûr, 48-49 )

“ Göklerde olanlar ve yerde bulunanlar(ın hepsi) Allah’ı tesbih eder (yüceliğini anarlar). Hükümranlık ancak O’nundur, hamd ancak O’nadır. O, her şeye kâdirdir. ”
( 64/Teğâbün,1 )

Zerafet

neredesineynezaket
Neredesin ey nezaket

Son dönem takıntılarımdan biri nezaket Nezaketsizlikten hepimiz muzdaribiz aslında… Nezaket nedir ve nereden öğrenilir? Okusak da bir çırpıda nezaket …

Hikmetli sözler


” Allah’ın  bir hardal nispetinde muhabbetine nail olmak,muhabbetsiz yetmiş sene ibadet etmekten daha faydalıdır. “
( Yahya bin Muaz )

” Bir muhlisin ihlâsında kendi ihlâsını  görmesi onun için bir noksanlıktır.Allah Tealâ,onun ihlâsını hâlis kılmak istediği zaman, ( kalbinden) ihlâsındaki ihlâsı  görme duygusunu giderir. ” 
 ( Ebu Bekir ez Zekkâk )

” Allah’ın arşı sırtımıza konulmuştur.Ey civanmertler ! Yük ağırdır, cehd edin ve yiğitçe davranın. “
( Ebu’l- Hasan el Harakânî )

Sağlıklı hayat

KAD Kritik Analitik Düşünce

20130808_085227
İyi İşleyen Akıl Olarak KAD

Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönül; bunların hepsi ondan ( ardına düştüğün şeyden ) sorumludur (İsrâ Suresi 36. aye…

Yayınlarımız

istanbulnumaneviatlasi-150
silsilei-hacegan-150
ruhsalegitimseti-150
Silsile-i Hacegan
Silsilei Hacegan
Silsile-i Hacegan

Arşiv

ABONE OL

Haberdar olmak için lütfen mail adresinizi bırakınız!