“Mü’minlerin
   Vasıfları” 

CEMAZİYELEVVEL 1438

İçerikleri görmek için kaydırın

ABONE OLUN

Üyelere özel göndereceğimiz iletileri almak için emailinizi bırakın.

40 Hadis

Ebû Yahyâ Suheyb İbni Sinân radıyallahu anh’den rivâyet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem  şöyle bu…

PAYLAŞ

Tefsir

İlk Vahiy İlk Emir

“Yaratan Rabbinin adıyla (Rabbin adına sana okunan şekliyle) oku (ve bildir insanlara).O insanı bir alak’tan (rahim duvarına asılmış zigottan/aşılanmı…

Kur’ân-ı Kerîm’den Mesajlar


(Ey Müslümanlar!) Sabır ve namazla (Allah’dan) yardım isteyin. Şüphesiz bu (şekilde yardım istemek Allah’a) gönülden saygı duyanlardan başkasına zor ve ağır gelir.
Bakara Suresi / 45.Ayet

Peygamberimizden Mesajlar


Mü’min her yaptığından sevap alır: Yoldan bir şey kaldırır, yol tarif eder, lâfını anlatamayana yardım eder, birine keçisini sağıverir, sevab alır.
Hz. Enes (r.a.)

Hadis

Hadis Usulü-23

HADÎSİN TAHLİLİ Sened ve Metin Hadisler yakından incelendiği zaman, birbirinden farklı iki ana kısımdan oluştuğu görülür: 1- Sened 2- Metin a) Sened: …

Hadis Usulü-22

RİVAYET Sünnet, hadîs, eser, haber gibi birbirine yakın ve hatta müterâdif (eşmânâlı) kelimelerin hepsini ifade edebilecek bir tâbir, rivâyet kelimesi…

Usûl-i Hadis -21

c) Mütevatir Haber: Yalan üzerine anlaşma ihtimali olmayan bir topluluğun verdiği ve ilim vasıtalarından biri sayılan haber. Mütevâtir, lügatte “…

Fıkıh

Soru-Cevap / Namaz – 1

SORU: Öğle namazının sünnetini kılarken, ikinci rekâta kalktığımız zaman zamm-ı sureyi unutuyorum ne yapmam lazım? CEVAP: Öğlen namazının ilk sünnetin…

Namazın Önemi – 1

Na­maz ve Da­yan­dı­ğı De­lil­ler Al­lah Teâlâ’nın var­lı­ğı­nı ve bir­li­ği­ni bi­lip tas­dik et­mek en bü­yük bir farz­dır. Bun­dan son­ra farz­la­r…

Tasavvuf

Bir Din Bilimi Olarak Tasavvuf

  Klasik dönem sufilerinin önemli simalarından biri olan Ebu Nasr Serrac(ö.378); önemli eseri el-Lüma’da tasavvufun tanımı ve konumunu ortaya koy…

Seyr-ü Süluk

Seyr ve süluk kelimeleri, lügatte gitmek, yürümek, girmek demektir. Tasavvuf ıstılahı olarak, tarikata giren bir salikin işin başından vuslat makamına…

Zühd Nedir?

Zühd nedir?[1] Hiçbir kul, dünyanın ne olduğunu öğrenmedikçe zühdün ne olduğunu öğrenemez. Âlimler zühd hakkında birçok şey söylemişlerdir. Allah Teâl…

KAD Kritik Analitik Düşünce

Üçlü Filtre Testi

Eski Yunan’da, Sokrates bilgiyi saklaması sebebiyle saygıdeğer bir ün yapmıştı… Bir gün bir tanıdık büyük filozofa rastladı ve dedi ki: &#…

Akıl

İnsan nefsine gelince, insanî olmak üzere bilen ve yapan kuvvet olarak ikiye ayrılan kuvvetlerin her birine akıl denir. Akıl, hizmet edilen reistir; o…

Teemmüllü Düşünce

Düşünce son derece muhterem olduğu halde, bazen bir kimse için; “onun düşünceleri on para etmez” deriz. Bundan, değeri olmayan, mantıki bir sıra takip…

Sağlıklı Hayat

Beynimiz Plastik Mi?

Duygu ve düşünce hareketlerimiz çalışarak değiştirilebilir mi? Henüz 20-30 yıl öncesine kadar, beynin belli donanım ve özellikleri kazandıktan sonra, …

Zarafet

Özel Görgü Kuralları-2

Komşuluk Adabı Peygamber Efendimiz buyuruyor: “Cebrail (as) komşuyu bana öyle anlattı ki az kalsın komşuyu, komşuya mirasçı kılacağını zannettim.” (Bu…

Özel Görgü Kuralları-1

Özel görgü kuralları olarak paylaşılacak konular; hoca-talebe ilişkilerinde adap, komşu ilişkilerinde adap, fakir, yetim, kimsesizlerle olan adap, gay…

Bireysel Zarafet

Zarafet, sözlüğe bakıldığında kibarlık, nezaket, incelik demektir. Aslında zarafet eşittir edep, demektir. Edep, eserlere bakıldığında;  zahiri ve bat…

Bilgi Teknolojileri

Sanal Kart Nedir?

Son yıllarda; internetten, telefondan vb. kredi kartı ile alışverişlerin artması ile birlikte kötü niyetli yazılımlar sayesinde kredi kartı bilgileri …

Dua

(Resûlüm!) şüphesiz Rabbin biliyor ki sen, gecenin üçte ikisine yakınını, yarısını ve üçte birini ayakta dur(up ibadetle geçir)iyorsun ve seninle beraber olanlardan bir topluluk da (böyle yapıyor). Geceyi ve gündüzü Allah takdir eder (ölçer). (Allah) sizin onu (o gece ayakta durma miktarını) böyle say(ıp tam başar)amayacağınızı bildi de sizi affetti (farz kılmayıp onu kolaylaştırdı). Artık (namazda) Kur’an’dan kolay gelen (miktar)ı okuyun. O içinizden bir kısmının hasta (durumda), diğer kısmının Allah’ın lütfundan (nasip) arayarak yeryüzünde yol katedecek ve bir diğerinin de Allah yolunda savaşacak olduğunu bilmektedir. O halde ondan kolay gelen (miktar)ı okuyun, (farz) namazı da hakkıyla kılın. Zekâtı verin ve Allah’a güzel (gönül hoşluğu ile) bir borç verin. (Karşılığını Allah’tan almak üzere iyilik yapın.) Kendiniz için önden (dünyada iken) ne gönderirseniz, Allah katında onu, daha hayırlı ve mükâfatça daha büyük bulacaksınız. Allah’tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
Müzzemmil Suresi/20.Ayet

Allah’ın (vaadettiği) yardımı ve fetih (zafer) gelince, insanların Allah’ın (son) dinine akın akın girdiklerini görünce, hemen Rabbini hamd ile (överek) tesbih et ve O’ndan bağışlanma dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.
Nasr suresi (1-3)

Allahım! Beni bağışla , bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve hayırlı rızık ver.
(Müslim, “Zikir”, r.35; Ebû Davud, “Salat”,145, r.850.)

Hikmetli Sözler


“Kul için hiç olmaktan daha iyi hiçbir şey yoktur; ne züht, ne ilim, ne de amel ! Kul hiç olunca hep olur !”
Bâyezid – i Bistâmî

“Arîfin vakti bahar mevsimi gibidir.Gök gürler , yağmur yağar,şimşek çakar ve rüzgar eser, ama yine de çiçekler açar ve kuşlar ötüşür. İşte ârifin hali böyledir! Gözüyle ağlar, dudağıyla gülümser, gönlüyle yanar, başıyla oynayıp dostunun adını söyler ve O’ nun kapısında dolaşır durur.”
Şeyh Ebû Bekir Şiblî
 

“Üç türlü kalp vardır: Kalp vardır; dağ gibi sabittir, hiçbir şey onu yerinden kımıldatamaz. Kalp vardır; ağaç gibidir, kökü sağlamdır, ama zaman zaman rüzgâr onu sallar.Kalp vardır, tüy gibidir, rüzgâr esince her tarafa gider.”
Serî- i Sakatî

Yayınlarımız