“Ümmet Olma Bilinci,
Birlik ve Beraberliğimiz” 

MUHARREM 1438

İçerikleri görmek için kaydırın

Kur’ân-ı Kerîm’den Mesajlar


“İmanlarına iman kat(ıp artır)sınlar diye, mü’minlerin kalbine huzur (ve sebat) indiren O’dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah’ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”

Fetih Suresi/4. Ayet

Peygamberimizden Mesajlar


Receb büyük bir aydır. Allah bu ayda hasenatı kat kat eder. Kim Receb’den bir gün oruç tutarsa, sanki bir sene oruç tutmuş gibi olur. Kim ondan yedi gün oruç tutarsa, ona Cehennem kapıları kapanır. Kim ondan sekiz gün oruç tutarsa, ona Cennetin sekiz kapası açılır. Kim ondan on gün oruç tutarsa, Allah ona istediğini verir. Kim ondan onbeş gün oruç tutarsa, semadan bir münadi şöyle seslenir: “Geçmişin affolundu. Amellere yeniden başla” Kim artırırsa Allah da onu artırır. Receb ayında Allah Teala Nuh (a.s)’ı gemiye bindirdi ve o, Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti. Onlarla gemi altı ay seyretti. Bunun sonu aşûre günüdür. Ve gemi “Cudi” dağına indirildi. O gün de Nuh (a.s) yanındaki insanlar ve hayvanlar hepsi, Aziz ve Celil olan Allah için, şükür olarak oruçlu idiler. Allah denizi, beni İsrail için aşûre gününde yardı. Ve yine Aşûre gününde Allah (z.c.hz)’leri Adem (a.s)’ın tövbesini ve Yunus (a.s)’ın şehrinin halkının tövbesinide kabul etti. İbrahim (a.s)’da o günde doğdu.

Hz. Said İbni Ebu Raşid (r.a.)

Hadis

Tasavvuf

Tefsir

Fıkıh

SORU temizlik (Beyhan Özkul)-600x460
Soru – Cevap / Temizlik

SORU: Bir kimse bir yerde hapsedilip ne abdest ne de teyemmüm alamıyorsa, nasıl namaz kılacaktır? CEVAP: Bir yerde hapsedilip abdest ve teyemmüm almay…

Hayatı Kolaylaştıranlar

Dua

“Rabbimizin arzu ettiği ve razı olduğu gibi pekçok, lekesiz ve bereket üzerine bereket getiren hamd ile Allah’a hamd ederim.”
(Ebu Davud, “Salât”, 121, r.773; Tirmizi, “Salât”, 296, r.404)

“Allahım! Beni, bana öğrettiğinle faydalandir. Bana faydalı olanı öğret. İlmimi artır. Her hâl üzere Allah’a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah’a sığınırım.”
(Tirmizi, “Da’avat”, 129, r.3599)

“Rabbim ! Zâtının ve azametinin ve saltanatının büyüklüğünün gerektirdiği gibi yalnız sana hamd ederim.”
(İbn Mace, “Edeb”, 55, r. 3801)

Zarafet

Hikmetli Sözler


“”Kanaât  bir padişah ( veya melek) tir. Ancak müminin kalbinde sükûnete kavuşur.”
Bişr el- Hafî

“Nefsimden gelen hangi  ameli güzel  görmüş isem, onu ahiret azığı olarak saymam.”
Ebu Süleyman
 

“İstikâmetin üç merdiveni vardır,
a) Önce takvim
b) Sonra ikâmet
c) İstikâmet
Takvim ; nefislerin edeplendirilmesi bakımından, ikâme nefislerin temizlendirilmesi bakımından, istikamet ise sırları yaklaştırmak bakımından gereklidir.”
Ebu Ali ed-Dekkâk
 

Sağlıklı Hayat

KAD Kritik Analitik Düşünce

aklin-serefi
Aklın Şerefi

Bil ki, aklın şerefini ortaya çıkarmak, ispatı hiçbir zorlamaya muhtaç olmayan konulardandır. İlmin şerefi bilindiği bir durumda, aklın şerefini bilme…

Yayınlarımız

istanbulnumaneviatlasi-150
ruhsalegitimseti-150
silsilei-hacegan-150
Silsilei Hacegan

ABONE OL

Haberdar olmak için lütfen mail adresinizi bırakınız!