“Dua” 

RECEP 1438

İçerikleri görmek için kaydırın

ABONE OLUN

Üyelere özel göndereceğimiz iletileri almak için emailinizi bırakın.

Editörden

“Allah’ım, Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” Hadis-i Şerif (İbn Hanbel, Müsned, 1/259, T…

PAYLAŞ

Dualara İcabet Eden

Bir gün Allah’ın elçisine sorulur: Rabbimiz bize yakın mıdır, uzak mıdır? Yakınsa O’na sessizce fısıldayarak yakarışta b…

PAYLAŞ

Tefsir

Kur’ân-ı Kerîm’den Mesajlar


İman edip sâlih ameller işleyenlere gelince, (Allah) onlara mükâfatlarını tastamam verecektir. Allah zalimleri sevmez.
Ali İmran Suresi / 57.Ayet

Peygamberimizden Mesajlar


Mü’minin misali, koku satan kimsenin misalidir. Yanında otursan için açılır, gezsen fayda verir, ortak olsan fayda verir. (Ne yapsan hayır göreceksin.)
Hz. İbni Ömer (r.a.)

Hadis

Hadis Usulü-23

HADÎSİN TAHLİLİ Sened ve Metin Hadisler yakından incelendiği zaman, birbirinden farklı iki ana kısımdan oluştuğu görülür: 1- Sened 2- Metin a) Sened: …

Hadis Usulü-22

RİVAYET Sünnet, hadîs, eser, haber gibi birbirine yakın ve hatta müterâdif (eşmânâlı) kelimelerin hepsini ifade edebilecek bir tâbir, rivâyet kelimesi…

Usûl-i Hadis -21

c) Mütevatir Haber: Yalan üzerine anlaşma ihtimali olmayan bir topluluğun verdiği ve ilim vasıtalarından biri sayılan haber. Mütevâtir, lügatte “…

Fıkıh

Soru-Cevap / Namaz – 1

SORU: Öğle namazının sünnetini kılarken, ikinci rekâta kalktığımız zaman zamm-ı sureyi unutuyorum ne yapmam lazım? CEVAP: Öğlen namazının ilk sünnetin…

Namazın Önemi – 1

Na­maz ve Da­yan­dı­ğı De­lil­ler Al­lah Teâlâ’nın var­lı­ğı­nı ve bir­li­ği­ni bi­lip tas­dik et­mek en bü­yük bir farz­dır. Bun­dan son­ra farz­la­r…

Tasavvuf

Bir Din Bilimi Olarak Tasavvuf

  Klasik dönem sufilerinin önemli simalarından biri olan Ebu Nasr Serrac(ö.378); önemli eseri el-Lüma’da tasavvufun tanımı ve konumunu ortaya koy…

Seyr-ü Süluk

Seyr ve süluk kelimeleri, lügatte gitmek, yürümek, girmek demektir. Tasavvuf ıstılahı olarak, tarikata giren bir salikin işin başından vuslat makamına…

Zühd Nedir?

Zühd nedir?[1] Hiçbir kul, dünyanın ne olduğunu öğrenmedikçe zühdün ne olduğunu öğrenemez. Âlimler zühd hakkında birçok şey söylemişlerdir. Allah Teâl…

KAD Kritik Analitik Düşünce

Üçlü Filtre Testi

Eski Yunan’da, Sokrates bilgiyi saklaması sebebiyle saygıdeğer bir ün yapmıştı… Bir gün bir tanıdık büyük filozofa rastladı ve dedi ki: &#…

Akıl

İnsan nefsine gelince, insanî olmak üzere bilen ve yapan kuvvet olarak ikiye ayrılan kuvvetlerin her birine akıl denir. Akıl, hizmet edilen reistir; o…

Teemmüllü Düşünce

Düşünce son derece muhterem olduğu halde, bazen bir kimse için; “onun düşünceleri on para etmez” deriz. Bundan, değeri olmayan, mantıki bir sıra takip…

Sağlıklı Hayat

Beynimiz Plastik Mi?

Duygu ve düşünce hareketlerimiz çalışarak değiştirilebilir mi? Henüz 20-30 yıl öncesine kadar, beynin belli donanım ve özellikleri kazandıktan sonra, …

Zarafet

Özel Görgü Kuralları-2

Komşuluk Adabı Peygamber Efendimiz buyuruyor: “Cebrail (as) komşuyu bana öyle anlattı ki az kalsın komşuyu, komşuya mirasçı kılacağını zannettim.” (Bu…

Özel Görgü Kuralları-1

Özel görgü kuralları olarak paylaşılacak konular; hoca-talebe ilişkilerinde adap, komşu ilişkilerinde adap, fakir, yetim, kimsesizlerle olan adap, gay…

Bireysel Zarafet

Zarafet, sözlüğe bakıldığında kibarlık, nezaket, incelik demektir. Aslında zarafet eşittir edep, demektir. Edep, eserlere bakıldığında;  zahiri ve bat…

Bilgi Teknolojileri

Mobil Devlet Nedir?

Mobil devlet, kamu kurumlarının stratejik olarak, her türlü mobil teknolojiyi ve bunların uygulama ve servislerini vatandaşa, iş dünyasına ve kendi ke…

Bilgisayar Virüsleri-1

Bu yazımızda Bilgisayar Virüsleri hakkında genel bir bilgilendirme yapacağız. İlk olarak bilgisayar virüsü nedir, sınıfları nelerdir ve bazı zararlı y…

Dua

Allahım! Alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzam illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.
(Ebû Davud, ” Salat “, 326, r.1554 )

Allahım! Kötü ahlaklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım.
(Tirmizî, “Da’avât”,127, r. 3591)

Allahım! Beni senin doğru yoluna ilet! Nefsimin şerrinden beni koru.
(Tirmizi “Da’avât “,70,r.3483)

Hikmetli Sözler


“Kul için hiç olmaktan daha iyi hiçbir şey yoktur; ne züht, ne ilim, ne de amel ! Kul hiç olunca hep olur !”
Bâyezid – i Bistâmî

“Arîfin vakti bahar mevsimi gibidir.Gök gürler , yağmur yağar,şimşek çakar ve rüzgar eser, ama yine de çiçekler açar ve kuşlar ötüşür. İşte ârifin hali böyledir! Gözüyle ağlar, dudağıyla gülümser, gönlüyle yanar, başıyla oynayıp dostunun adını söyler ve O’ nun kapısında dolaşır durur.”
Şeyh Ebû Bekir Şiblî
 

“Üç türlü kalp vardır: Kalp vardır; dağ gibi sabittir, hiçbir şey onu yerinden kımıldatamaz. Kalp vardır; ağaç gibidir, kökü sağlamdır, ama zaman zaman rüzgâr onu sallar.Kalp vardır, tüy gibidir, rüzgâr esince her tarafa gider.”
Serî- i Sakatî

Yayınlarımız