Fellow Dwellers of The Earth;

Haz 18, 2015 by

My name is Eight Billion, I contain an angel and a devil struggling inside, The face I dress varies to survive, Always hungry for...

read more

Ramazan ve Bayram Sonrası Değe...

Haz 18, 2015 by

Mart 1996 İslâm, “insan”a ve “cemiyet”e çok büyük değer atfeder: İnsan, eşref-i mahlukâttır, yaratıkların en şereflisidir, en...

read more

30. Sayı / Editörden

Haz 18, 2015 by

Müştak olup özlediğim Şehr-i Ramazan merhabâ Bakıp yolun gözlediğim Şehr-i Ramazan merhabâ Safâ geldin izzet ile Dahi azîm nimet ile...

read more

İTİKÂF

Haz 18, 2015 by

İtikâf, sözlükte bir şey üzerinde durmak, bir yerde durmak beklemek kendini orada hapsetmek manalarına gelir. Fıkhi bir terim olarak...

read more

Kur’an Ve Oruç Ayı –Şehr...

Haz 18, 2015 by

  “Ey İman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki takva sahibi...

read more

Şehr-i Ramazan; Nefsi Terbiye ...

Haz 18, 2015 by

Nefis terbiyesinin temeli dindir, imandır. Nefis terbiyesi İslâm’dadır. Bir aylık oruç, Ramazan ayı, nefisle cihad, nefsi...

read more

Zikir Ve Tefekkür

Haz 18, 2015 by

İNSANI GAFLETTEN KORUYAN İKİ ÖNEMLİ İBADET: ZİKİR VE TEFEKKÜR Abdullah ibni Ömer(ra) anlatıyor: ”Hz. Aişe(ranha)ye,...

read more

İhsan Ayı Ramazan

Haz 18, 2015 by

İhsan, “bir şeyi en güzel şekilde yapmak” manasına geliyor Arapçada. Ayrıca karşılıksız vermenin adı da ihsan. Rasûlullah Efendimiz...

read more

Ramazan Ve Zaman

Haz 18, 2015 by

Allah’ın lutfu ve keremiyle bir Ramazan ayına daha kavuştuk. Yarattıklarının nefesi adedince Yaradan’a şükürler olsun. Elimize geçen...

read more

Ramazan’ın Psikolojik Bo...

Haz 18, 2015 by

Farkındalık hayatımızı doğru yönde değiştirebilmemiz için olmazsa olmazımız. Peki, bizler yaşamın ne kadar farkındayız? Çoğu zaman...

read more

Ferahlık Mevsimi

Haz 18, 2015 by

Düşünün…  Bir geminiz olsun. Aynılığın suretinde farklı duygulara yelken açacak bir gemi… Yılda sadece bir kez, tek bir mevsimde...

read more

Merhamet Ve Şefkat

Haz 18, 2015 by

Merhamet, şefkat ve duygusal empati kavramları birbirini tamamlayan temel duygulardandır. Bu duygu kümesinin insan için en iyi...

read more

SABR-I NEFS

Haz 18, 2015 by

Masivadan, zilletten ırak bir ay Bu afur acunun ki, ekmel ayı Ahiri mağfiret olan Ramazan Bu afur acunun ki, ekmel ayı Ümmetin salahı...

read more